ปิดปรับปรุง Server ทุกวัน อังคาร
ขณะนี้เซิฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติแล้วค่ะ    วิธีแก้ไขสำหรับผู้เล่นไม่สามารถ login เข้า Google ID ได้ CLICK  • ขณะนี้ทีมงานพบปัญหา เครื่องหมุนไข่ TR ไม่สามารถใช้งานได้ ทีมงานกำลังตรวจสอบและแก้ไขค่ะ /// ประกาศ 15/02/2560