ปิดปรับปรุง Server ทุกวัน อังคาร
• ขณะนี้เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติค่ะ   ประกาศในกรณีที่ ผู้เล่นพบปัญหา ID ถูกระงับการใช้งาน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ Web Board ตาม Link นี้   วิธีแก้ไขสำหรับผู้เล่นไม่สามารถ login เข้า Google ID ได้ CLICK  • Item Shop ชุดผู้พิทักษ์มังกรทอง พบปัญหาอยู่กรุณาแจ้งปัญหา ที่นี่  /// ประกาศ 13/06/2560