ปิดปรับปรุง Server ทุกวัน อังคาร
• ขณะนี้เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติแล้วค่ะ  • ประกาศในกรณีที่ ผู้เล่นพบปัญหา ID ถูกระงับการใช้งาน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ Web Board ตาม Link นี้   วิธีแก้ไขสำหรับผู้เล่นไม่สามารถ login เข้า Google ID ได้ CLICK  /// ประกาศ 11/07/2560