Boss

รูปบอส
ชื่อบอส
สถานที่ที่ปรากฏ
รายละเอียด
กะลาสีโจ
สนามแข่งกะลาสีซุ่มโจมตี
ฉลามผู้แกร่งกล้าที่คอยไล่ล่าเหล่านักวิ่งที่ว่ายวนเวียนอยู่ในน้ำ เพื่อนำไปเป็นอาหารให้กับครอบครีวของเค้า
เจ้าพ่อหมึก
สนามแข่งเจ้าพ่อหมึกพิโรธ
ฉลามผู้แกร่งกล้าที่คอยไล่ล่าเหล่านักวิ่งที่ว่ายวนเวียนอยู่ในน้ำ เพื่อนำไปเป็นอาหารให้กับครอบครีวของเค้า
เจ้าแม่หมึก
สนามแข่งเจ้าแม่หมึกเดือด
เจ้าแม่หมึก คือหนึ่งเดียวที่สามารถสยบเจ้าพ่อหมึกเพื่อไม่ให้ไปทำร้ายเหล่านักวิ่งได้
ลุงกิ้งก่า
สนามแข่งโทสะของลุงกิ้งก่า วิกฤติการณ์ลุงกิ้งก่า
ลุงกิ้งก่าผู้สามารถเรียกลูกสมุนออกมาโจมตีเหล่านักวิ่งได้อย่างอาจหาญ แต่กลับเลือกที่วิ่งหนีจากงานดูตัวเมื่อได้พบกับว่าที่เจ้าสาวอันแสนจะอัปลักษณ์
คู่หมั้นลุงกิ้งก่า
สนามแข่งวิกฤติการณ์ลุงกิ้งก่า
คู่หมั้นลุงกิ้งก่าผู้ใสซื่อ ที่มีความคาดหวังจะสร้างครอบครัวกับลุงกิ้งก่าที่หมายปอง