แนะนำเกม

[TR] ไอเท็มกล่องขนม

ไอเท็มกล่องขนม กล่องขนมนำโชคซื้อได้จากร้านค้า กล่องขนมโบราณดรอปจากสนามทั่วไป ยกเว้น อานูบีส

[TR] ไอเท็มเซ็ทลองกระทงชาย/หญิง

ไอเท็มเซ็ทลองกระทงชาย/หญิง หาซื้อได้จากร้านค้า

[TR] ไอเท็มเซ็ทดวงอาทิตย์

ไอเท็มเซ็ทดวงอาทิตย์ มีโอกาสสุ่มได้จากเครื่องหมุนไข่ไพ่ทาโร่ - ดวงอาทิตย์ ในสวนสาธารณะ

[TR] กล่องสุ่มจับเดือนพฤศจิกายน 2018 S

กล่องสุ่มจับเดือนพฤศจิกายน 2018 S หาได้จากตู้สุ่มจับรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2018

[TR] ไอเท็มเซ็ทนาซิสซัส

ไอเท็มเซ็ทนาซิสซัส หาได้จากเครื่องหมุนไข่นาซิสซัส

[TR] ไอเท็มกล่องเทรนดี้ใบไม้ผลิ

กล่องเทรนดี้ใบไม้ผลิ ซื้อได้จากร้านค้า

[TR] กล่องสุ่มจับเดือนพฤศจิกายน 2018 A

กล่องสุ่มจับเดือนพฤศจิกายน 2018 A หาได้จากตู้สุ่มจับรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2018

[TR] แนวทางแก้ไขปัญหา Error Easy Anti Cheat (EAC)

แนวทางแก้ไขปัญหา Error Easy Anti Cheat (EAC)

[TR] ไอเท็มแพ็คเกจฮัลโลวีน 2018

ไอเท็มแพ็คเกจฮัลโลวีน 2018 หาซื้อได้จากร้านค้า

[TR] ไอเท็มเซ็ทบรรณารักษ์

ไอเท็มเซ็ทบรรณารักษ์ หาได้จากเครื่องหมุนไข่รถถังครั้งที่ 4 และร้านค้าแลกเปลี่ยนเครื่องหมุนไข่รถถังครั้งที่ 4