ขณะนี้ Server เปิดให้บริการตามปกติแล้วค่ะ

ขณะนี้ Server เปิดให้บริการตามปกติแล้วค่ะ