ประกาศ

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 22 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

แจ้งปิดปรับปรุงช่องทางเติมเงิน Online Banking , QR Payment , K PLUS ชั่วคราว วันพฤหัสที่...

แจ้งปิดปรับปรุงช่องทางเติมเงิน Online Banking , QR Payment , K PLUS ชั่วคราว วันพฤหัสที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 00.00 – 05.00 น.

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงินผ่านธนาคารกรุงไทย วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 20.00 น. ถึงวันที่ 12 กันยายน...

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงินผ่านธนาคารกรุงไทย วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 20.00 น. ถึงวันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น.

แจ้งปิดปรับปรุงระบบล็อคอิน และระบบต่างๆ วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 02.00 – 04.00 น.

แจ้งปิดปรับปรุงระบบล็อคอิน และระบบต่างๆ วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 02.00 – 04.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 8 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น.

ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน ระบบกิจกรรมโปรโมชั่น ระบบ @KEY วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 02.00 –...

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน ระบบกิจกรรมโปรโมชั่น ระบบ @KEY วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 02.00 – 04.00 น.

แจ้งปิดปรับปรุงระบบกิจกรรมโปรโมชั่น PlayPark GACHA และระบบ IP Bonus วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563

แจ้งปิดปรับปรุงระบบกิจกรรมโปรโมชั่น PlayPark GACHA และระบบ IP Bonus วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น.

ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ
livechatdragonnest