ประกาศ

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 27 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.

วันปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 6 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 6 กันยายน 2565 ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งวันและเวลาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทประจำสัปดาห์ ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 08.00 - 15.00 น. สิ้นสุดกิจกรรม Rainbow Step Color วิ่งตะลุยเก็บ...

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งวันและเวลาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทประจำสัปดาห์ ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 - 15.00 น. สิ้นสุดกิจกรรม Developer Festival 2022 วิ่งสะสมรอบสนามใหม่...

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งวันและเวลาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทประจำสัปดาห์ ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. สิ้นสุดกิจกรรม Survival Map & Survival...

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งวันและเวลาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทประจำสัปดาห์ ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 - 15.00 น. สิ้นสุดกิจกรรม Grandpa Octopus ผจญภัยสนามใหม่สุดเดือด รับรางวัลเพียบ!! ...

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งวันและเวลาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทประจำสัปดาห์ ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. สิ้นสุดกิจกรรม 15th Anniversary Birthday Cake...

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งวันและเวลาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทประจำสัปดาห์ ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 15.00 น. สิ้นสุดกิจกรรม Cute Striker ตะลุยสนามใหม่เมืองใต้บาดาล รับรางวัลเพียบ!! ...

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

วันปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

วันปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.

วันปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ
livechatdragonnest