ประกาศ

[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00...

ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

[Tales Runner] ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม TR Creator Character Contest

ประกาศผลผู้ชนะจากกิจกรรม TR Creator Character Contest ออกแบบตัวละครใหม่ตามใจฉัน! ทางทีมงานได้คัดเลือกผู้ชนะเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีดังต่อไปนี้ค่ะ

[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00...

ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00...

ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00...

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น.

[Tales Runner] ประกาศผลการตรวจสอบเพิ่มเติม Case ID ถูกระงับเนื่องจากใช้งานโปรแกรมช่วยเล่นจากระบบเกม

เนื่องจากในขณะนี้ทางทีมงาน Tales Runners ได้ตรวจสอบพบกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีบางกลุ่มใช้โปรแกรมช่วยเล่นเพื่อหาผลประโยชน์กับเกม Tales Runners ซึ่งทางทีมงานได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว...

[Tales Runner] ประกาศการระงับไอดีถาวรจากระบบป้องกัน Easy Anti Cheat (EAC)

ทีมงานของแจ้งให้ทราบวาได้ทำการระงับใช้ไอดีถาวร สำหรับไอดีที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่น โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

[Tales Runner] ประกาศปิดแมป Raid : Final War! Dr. Hell (hard /...

ทีมงานจึงขอปิดแผนที่ Raid : Final War! Dr. Hell (hard / special) ชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหา delay ของ server 

[Tales Runner] แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน ระบบเติมเงิน Playmall เริ่ม 8 มกราคม 2561

ขอเรียนแจ้งผู้ใช้บริการทุกท่านให้ทราบว่า ทางบริษัทฯ จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน ระบบเติมเงิน Playmall เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเติมเงินมากขึ้น โดยเริ่มใช้ในวันที่ 8 มกราคม 2561 เป็นต้นไป รายละเอียด ดังนี้