ปิดเซิร์ฟเวอร์เป็นกรณีพิเศษ วันที่ 6 พฤษภาคม 2559

ทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า เนื่องจากขณะนี้พบปัญหาบางประการ ทางทีมงานขอทำการปิดเซิร์ฟเวอร์เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.50 - 19.00 น. ...

[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 26 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00...

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ       ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งวันและเวลาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดทแพทช์ ในวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.       ทีมงาน Tales Runner ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา...

[Tales Runner] ประกาศการแก้ไขปัญหา ระบบ login รายวันเดือนตุลาคมไม่แสดงรายการไอเทม

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ       เนื่องจากทางทีมงานได้ทำการแก้ไขปัญหา ระบบ login รายวันเดือนตุลาคม ไม่แสดงรายการไอเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้เล่นจะสามารถ ล็อคอินเข้าเกม Tales Runner และกดเข้าระบบ "กระดานข่าวเข้าร่วมกิจกรรม" รับไอเทมฟรีได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  ...

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ 24 มกราคม 2560

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงานขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้...

Patch Update ประจำสัปดาห์ 10/5/59

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.00 น. ...

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ 01/11/59

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 จนถึงเวลา 15.00 น. ...

[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00...

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น.

[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 19 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 01.30 – 18.00...

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ       ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งวันและเวลาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดทแพทช์ ในวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 01.30 - 18.00 น. โดยจะสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรมดังนี้      - สิ้นสุด กิจกรรม กิจกรรมสะสมไอเทมปีหมู - สิ้นสุด กิจกรรม DJ...

[Tales Runner] ประกาศ : ปรับบทลงโทษผู้ใช้โปรแกรมช่วยเล่น เป็นระงับการใช้งานไอดีถาวร

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอเรียนให้ผู้เล่นทราบว่า จากที่มีประกาศเรื่อง กฎ กติกา มารยาทในการเล่นเกม ในส่วนของการใช้โปรแกรมช่วยเล่น...

[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00...

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งวันและเวลาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดทแพทช์ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. โดยจะสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรมดังนี้...