ประกาศ

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ 20/9/59

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ...

ประกาศ : เปลี่ยนวันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ จากวันที่ 13 เป็นวันที่ 20 กันยายน 2559

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอเรียนให้ผู้เล่นทราบว่า มีการเปลี่ยนวันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ จากเดิมวันที่ 13 เป็นวันที่ 20 กันยายน 2559 ...

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ 30/8/59

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ...

ประกาศ : ระงับการใช้งานไอดีผู้ใช้โปรแกรมช่วยเล่น

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอเรียนให้ผู้เล่นทราบว่า จากที่มีประกาศเรื่อง กฎ กติกา มารยาทในการเล่นเกม ในส่วนของการใช้โปรแกรมช่วยเล่น...

Patch Update ประจำสัปดาห์ 16/8/59

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ...

ประกาศ : ปรับเปลี่ยนผลผู้ชนะการแข่งขัน TRTC2016 แบบเดี่ยว

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนผลผู้ชนะการแข่งขัน TRTC2016 แบบเดี่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้...

ประกาศ : วิธีการแก้ไขปัญหาการล็อคอิน ด้วย Google ID

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งวิธีการแก้ไขปัญหาการล็อคอินด้วย Google ID ดังต่อไปนี้ค่ะ...

ประกาศ : นำ Bonus Cash จากกิจกรรม “ลงทะเบียนย้ายค่าย” ออกจากระบบ

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอเรียนให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า ทีมงานจะดำเนินการนำ Bonus Cash จากกิจกรรม "ลงทะเบียนย้ายค่าย" ที่ยังคงค้างอยู่ออกจากระบบ...

Patch Update ประจำสัปดาห์ 2/8/59

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ...

ประกาศ : เลื่อนวันรับของรางวัลจากกิจกรรม และโปรโมชั่น

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอเรียนให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า จะทำการเลื่อนวันรับของรางวัลจากกิจกรรมและโปรโมชั่น...