ประกาศ

[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 14 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00...

ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งวันและเวลาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดทแพทช์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. โดยจะสิ้นสุดระยะเวลาจำหน่าย และระยะเวลากิจกรรมดังนี้...

[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 26 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00...

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ       ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งวันและเวลาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดทแพทช์ ในวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.       ทีมงาน Tales Runner ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา...

[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 19 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 01.30 – 18.00...

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ       ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งวันและเวลาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดทแพทช์ ในวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 01.30 - 18.00 น. โดยจะสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรมดังนี้      - สิ้นสุด กิจกรรม กิจกรรมสะสมไอเทมปีหมู - สิ้นสุด กิจกรรม DJ...

Patch Update ประจำสัปดาห์ 6/5/59

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Patch Update วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 ที่ทางทีมงานได้ทำการ Update นั้นมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้...

ประกาศ : เลื่อนวันประกาศผล และวัน Meeting กับ Lucy แบบไม่มีกำหนด

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอเรียนให้ผู้เล่นทราบว่า ทีมงานขอทำการเลื่อนวันประกาศผล และวัน Meeting กับ Lucy แบบไม่มีกำหนด ...

Patch Update ประจำสัปดาห์ 24/5/59

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 16.00 น. ...

[Tales Runner] ประกาศ : เลื่อนวันประกาศผล Make A Wish Designer Event กิจกรรมสานฝันดีไซน์เนอร์

ทางทีมงาน Tales Runner ขอเรียนให้ผู้เล่นทราบว่า เนื่องจาก กิจกรรม Make A Wish Designer Event กิจกรรมสานฝันดีไซน์เนอร์ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทีมงานจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนวันประกาศผล...

[Tales Runner] ประกาศเกี่ยวกับปัญหาแต้มสวนสนุกเกิดบัคของระบบขึ้น ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ เนื่องจากในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ได้เกิดปัญหาบางประการเกี่ยวกับแต้มสวนสนุก ทางทีมงานได้ทำการแก้ปัญหาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ...

[Tales Runner] ประกาศวันสิ้นสุดกิจกรรมชูก้าแลนด์ ซีซั่น 2 ในวันที่ 14 มี.ค. 2560 เวลา 09.00...

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งวันและเวลาสิ้นสุดกิจกรรมชูก้าแลนด์ ซีซั่น 2 ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. โดย...

Patch Update ประจำสัปดาห์ 31/5/59

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ...