อัพเดท

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 15 มิถุนายน 2564

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 21 เมษายน 2564

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 13 เมษายน 2564

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 เมษายน 2564

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 24 มีนาคม 2564

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 10 มีนาคม 2564

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
livechatdragonnest