อัพเดท

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 ธันวาคม 2564

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 12 ตุลาคม 2564

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 28 กันยายน 2564

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 21 กันยายน 2564

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 14 กันยายน 2564

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 มีอะไรบ้างไปดูกันเลย
livechatdragonnest