อัพเดท

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 22 มกราคม 2562

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 8 มกราคม 2562

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 26 ธันวาคม 2561

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 30 ตุลาคม 2561

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 23 ตุลาคม 2561

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ได้แก่ แพ็คเกจคอสตูมฮัลโลวีน ดูรายละเอียดกันเลย