อัพเดท

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 21 มีนาคม 2566

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 21 มีนาคม 2566

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 มีนาคม 2566

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 มีนาคม 2566

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 17 มกราคม 2566

Patch Update ประจำสัปดาห์ ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงานขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 17 มกราคม 2566 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดหัวข้อในการ Update 1.กิจกรรมฮอไรซัน ครั้งที่ 3 – เพิ่มเควสที่ NPC ในสวนสาธารนะ – เพิ่มกระดานสุ่มจับ(ฮูมง)แชนแนลฮอไรซัน III (ใช้เหรียญฮอไรซัน 15...

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 4 มกราคม 2566

Patch Update ประจำสัปดาห์ ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงานขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 4 มกราคม 2566 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดหัวข้อในการ Update 1.กิจกรรมฮอไรซัน ครั้งที่ 2 – เพิ่มเควสที่ NPC ในสวนสาธารนะ   – เพิ่มกระดานสุ่มจับ(ฮูมง)แชนแนลฮอไรซัน II (ใช้เหรียญฮอไรซัน 15...

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

Patch Update ประจำสัปดาห์ ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงานขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดหัวข้อในการ Update กิจกรรมฮอไรซัน ครั้งที่ 1 – ระยะเวลากิจกรรม 20 ธ.ค. 2565 -...

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 ธันวาคม 2565

Patch Update วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

Patch Update ประจำสัปดาห์ ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงานขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดหัวข้อในการ Update 1.กิจกรรมอิคลิปส์ ครั้งที่ 4 – เพิ่มเควสที่ NPC ในสวนสาธารนะ – เพิ่มเครื่องหมุนไข่อีคลิปส์ครั้งที่ 4 (ใช้เหรียญอีคลิปส์ 15...
livechatdragonnest