อัพเดท

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 17 เมษายน 2562

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 9 เมษายน 2562

ทางทีมงานขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ค่ะ

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 2 เมษายน 2562

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 มีนาคม 2562

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 5 มีนาคม 2562

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 22 มกราคม 2562

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 8 มกราคม 2562

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 26 ธันวาคม 2561

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้