อัพเดท

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 22 กันยายน 2563

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 8 กันยายน 2563

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 25 สิงหาคม 2563

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 18 สิงหาคม 2563

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 11 สิงหาคม 2563

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 5 สิงหาคม 2563

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 16 มิถุนายน 2563

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
livechatdragonnest