อัพเดท

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 27 ตุลาคม 2563

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 21 ตุลาคม 2563

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 13 ตุลาคม 2563

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 8 ตุลาคม 2563

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 29 กันยายน 2563

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 22 กันยายน 2563

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
livechatdragonnest