อัพเดท

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

Patch Update ประจำสัปดาห์ ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงานขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดหัวข้อในการ Update 1.กิจกรรมอิคลิปส์ ครั้งที่ 4 – เพิ่มเควสที่ NPC ในสวนสาธารนะ – เพิ่มเครื่องหมุนไข่อีคลิปส์ครั้งที่ 4 (ใช้เหรียญอีคลิปส์ 15...

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 11 ตุลาคม 2565

Patch Update ประจำสัปดาห์ ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงานขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดหัวข้อในการ Update 1.กิจกรรมอิคลิปส์ ครั้งที่ 2 – เพิ่มเควสที่ NPC ในสวนสาธารนะ – เพิ่มเครื่องหมุนไข่อีคลิปส์ครั้งที่ 2 (ใช้เหรียญอีคลิปส์ 15...

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 27 กันยายน 2565

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 กันยายน 2565

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 6 กันยายน 2565

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 23 สิงหาคม 2565

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 9 สิงหาคม 2565

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
livechatdragonnest