[Tales Runner] ITEM SHOP UPDATE พบลูกแก้วน้องมังกร สุดน่ารัก เปย์น้องหน่อยนร้า

พบลูกแก้วน้องมังกร สุดน่ารัก เปย์น้องหน่อยนร้า

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ 15 พฤษภาคม 2561

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ 8 พฤษภาคม 2561

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ 2 พฤษภาคม 2561

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ 24 เมษายน 2561

า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Tales Runner] ITEM SHOP UPDATE พบกับชุด Costume สุดเมพมากมาย ขาวิ่งห้ามพลาด!!

พบกับชุด Costume สุดเมพมากมาย ขาวิ่งห้ามพลาด!!

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ 17 เมษายน 2561

า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ 10 เมษายน 2561

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ 3 เมษายน 2561

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ 20 มีนาคม 2561

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้