ระยะเวลากิจกรรม : 1 - 11 มกราคม 2562
หมายเหตุ : ทีมงานจะตรวจสอบความถูกต้องของประเภทไอดีอีกครั้ง
หากพบว่าผู้เล่นลงทะเบียนผิดประเภทไอดี ระบบจะแก้ไขข้อมูลให้อัตโนมัติหลังปิดลงทะเบียน
ระยะเวลากิจกรรม : 12 - 18 มกราคม 2562
หมายเหตุ : ผู้เล่นจะได้รับไอเทมทางของขวัญภายใน 3 วัน หลังจบกิจกรรม