รายละเอียดการแข่งขัน Road to Tales Runner Thailand Championship 2017 (แบบทีม)

363

สาย และรายชื่อการแข่งขัน Road To Tales Runner Thailand Championship 2017 ประเภททีมมีดังต่อไปนี้

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าแข่งขันกิจกรรม “Road ToTales Runner Thailand Championship 2017” จะต้องทำการส่งใบสมัครเพื่อทำการลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่
1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมียศตั้งแต่   ขึ้นไปเท่านั้น

2. กรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. ถึง 18 มิถุนายน 2560 เวลา 23.59 น. และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงแข่งขันใน วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น.
4. ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเกิน 16 ทีม ทางทีมงานจะมีวิธีการคัดเลือกทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันดังนี้
     a. 8 ทีมแรกที่ทำการลงทะเบียนและข้อมูลตรงครบถ้วน
     b. สุ่ม 8 ทีม ที่เหลือจากทั้งหมด ที่ลงทะเบียน และข้อมูลตรงครบถ้วน

1. ใช้ไอดีเกม Tales Runner ในการสมัครแข่ง Road To Tales Runner Thailand Championship 2017 เท่านั้น
2. 1 ไอดีสามารถลงทะเบียนได้ทีมเดียวเท่านั้น
3. เปิดรับสมัครทั้งหมด 16 ทีม โดยยึดถือเวลาทีมที่ทำการลงทะเบียนสมัคร และลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วนก่อนเป็นหลัก
4. หัวหน้าทีมเป็นตัวแทนในการลงทะเบียนแทนสมาชิกในทีม
5. รายชื่อผู้ลงทะเบียนสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 23.59 น. เท่านั้น
6. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น จะไม่สามารถย้ายทีมได้ หมายเหตุ : หากทีมใดมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ให้ทำการลงทะเบียนใหม่อีกครัง โดยใส่ช่องหมายเหตุเพิ่มเติม โดยทีมงานจะยึดถือข้อมูลที่ลงทะเบียนครั้งล่าสุด 

7. ในกรณีที่หัวหน้าทีมถูกระงับไอดี ทางทีมงานขอทำการตัดสิทธิ์ทีมดังกล่าวในการแข่งขันทันที
8. ในกรณีที่ลูกทีมถูกระงับไอดี ทางทีมงานขอทำการตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันท่านนั้น โดยไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้าแข่งขันใหม่
9. ผู้เข้าแข่งขันมีหน้าที่อ่านและศึกษากฏกติกาการแข่งขันโดยละเอียด และหากกระทำผิดกฏกติกาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้เข้าแข่งขันยอมรับการตัดสิทธิ์ในการแข่งขันโดยไม่มีเงื่อนไข
10. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น
11. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ลงสมัครต้องมีความพร้อมเข้าแข่งขันงาน “Tales Runner Thailand Championship 2017” วันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 หากทีมใดไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขัน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ระงับไอดีของสมาชิกทีมทั้งหมดเป็นเวลา 30 วัน และแบนผู้เข้าแข่งขันจากรายการแข่งขันอื่นๆของเกม Tales Runner เป็นเวลา 365 วัน

กำหนดการการแข่งขัน
รูปแบบการแข่งขัน
สนามที่ใช้แข่งขัน รอบคัดเลือก
 • สนามที่ 1 : ฝึกฝน-วิ่งข้ามรั้ว (N หน้า)
 • สนามที่ 2 :  นิทาน พินอคคิโอ้
 • สนามที่ 3 : บอสสามเกลอ (N)
ระบบการแข่ง/จำนวนสนาม
• แข่งขันแบบทีม 4:4 แพ้คัดออก จำนวนทั้งสิ้น 16 ทีม
 • วิ่งแข่งแบบทีม 8 คน เปิดไอเทม 1, เปิดเหยียบ (ยกเว้นข้อบังคับของสนามกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น)
 • สนามที่ 1 และสนามที่ 2 การแข่งขันจะตัดสินจากผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ถือว่าทีมนั้นชนะ
• สนามที่ 3 การแข่งขันจะตัดสินจากทีมที่เหลือสมาชิก
รอดชีวิตมากที่สุด กรณีที่รอดชีวิตทั้งหมด ตัดสินจากผู้ที่เป็นอันดับ 1 • ทีมที่ชนะการแข่งขันตามเงื่อนไข 2 ใน 3 สนามในแต่ละสาย จะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปเพื่อแข่งขันกับทีมที่ผ่านเข้ารอบจากสายข้างเคียง แข่งขันจนได้ผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
• 8 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ จะได้รับสิทธ์ในการเข้าแข่งขัน Tales Runner Thailand Championship 2017 ที่จะจัดขึ้นในงาน Playpark Fan Fest 2017

 

กฎกติกาการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องตั้งห้องโดยใช้แผนที่ที่กำหนดไว้ ในโหมด ‘วิ่งสบายๆ ระดับกลาง’ และตั้งชื่อห้องตามสายการแข่งขันในรอบนั้นๆ
2. ผู้เล่นที่ไม่เคารพกฏกติกา ไม่รักษามารยาทในการแข่ง ใช้คำหยาบคาย ใช้คำยั่วยุฝ่ายตรงกันข้าม ก่อกวนการแข่งขัน และไม่ทำตามคำประกาศของทีมงาน ทางทีมงานมีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ทีมนั้นๆ ออกจากการแข่งขันทันที
3. ใช้ Patch Version ล่าสุดของเกม Tales Runner ในการแข่งขันเท่านั้น
4. ห้ามใช้โปรแกรมเสริมร่วมกับเกม Tales Runner ในการแข่งขัน หากทีมงานตรวจพบ ทีมที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นในการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีและระงับไอดีทั้งทีมเป็นการถาวร โดยทีมงานจะทำการสุ่มเข้าไปทำการตรวจสอบระหว่างการแข่งขัน (การตัดสินว่าทีมดังกล่าวใช้โปรแกรมในการช่วยเล่นใดๆ ถือเป็นอำนาจสิทธิ์ขาด และการพิจารณาของทางทีมงานแต่เพียงผู้เดียว และถือเป็นที่สิ้นสุด)ช่วงเวลาการเตรียมตัว
1. ทีมงานจะทำการประกาศภายในเกมให้เตรียมพร้อมตั้งแต่เวลา 15:30 น. และจะประกาศทุกๆ 10 นาทีจนกว่าจะเริ่มการแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันต้องมาเตรียมพร้อมตั้งแต่เวลา 15:30 น.
2. ทีมงานจะประกาศให้เริ่มการแข่งขัน ณ เวลา 16:00 น. ผ่านทางประกาศภายในเกม
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องแข่งขันให้เรียบร้อยภายในเวลา 16:00 น. – 19.00 น.
4. ทีมสีแดง (หรือ ทีมสายบน) ในตารางการจับคู่ จะเป็นผู้ที่ทำการสร้างห้องสำหรับแข่งขัน
5. ผู้เข้าแข่งขันต้องตั้งชื่อห้อง โดยใส่ชื่อ TRTC และ Match No. ตามตารางการแข่งขัน เป็นหัวข้อ [ตัวอย่าง: TRTC-01]
6. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีรายชื่อตรงตามที่ลงทะเบียนไว้
7. ก่อนเริ่มการแข่งขัน ทั้งสองฝ่ายต้องทำการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันอีกฝ่ายทุกครั้ง ทางทีมงานไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เล่นทำการแข่งขันกับผู้เล่นนอกเหนือจากในคู่แข่งขันของตนเองในรอบนั้น
8. ผู้เล่นที่ตั้งห้องต้องใช้การกระซิบ (พิมพ์ “/w ชื่อตัวละคร”) แจ้งพาสเวิร์ดเข้าห้องให้กับฝ่ายตรงกันข้ามภายในเวลาเตรียมตัว ก่อน 15:45 น.
9. หากถึงเวลา 16:00 – 16.30 น. ผู้เล่นใดไม่อยู่ในสภาพพร้อมแข่งขัน ให้ติดต่อทีมงานที่เบอร์ 02-725-0000
10. ผู้เข้าแข่งขันต้องยึดถือเวลาจากการประกาศของ GM เป็นหลักเท่านั้น

การกระทำที่ถือเป็นการกระทำที่ผิดกติกาและจะต้องได้รับการลงโทษ
• การใช้โปรแกรมโกงใดๆ ก็ตาม
• การใช้บั๊กของแผนที่เพื่อการได้เปรียบ หรือจงใจทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียเปรียบจากบั๊กของเกม
• การพยายามขัดขวาง, รบกวนการแข่งขัน หรือกระทำการใดๆ อันมีเจตนาให้เกิดการ Disconnection ระหว่างการแข่งขัน
• การใช้บทสนทนาหรือข้อความที่ไม่สุภาพ ส่อเสียด ส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือไม่เป็นการแสดงน้ำใจนักกีฬา

ของรางวัล

• รางวัลชนะเลิศ
– 300,000 Cash Point /คน

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
– 200,000 Cash Point /คน

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและสาม
– 100,000 Cash Point /คน

• ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับ
– เหรียญกาลเวลา 100 ชิ้น /คน


**ของรางวัลจะมอบให้ภายใน 7 วันทำการหลังจบการแข่งขันในงาน Playpark Fan Fest 2017

ส่งผลการแข่งขัน
1. การส่งผลการแข่งขันของทั้ง 3 สนามจะต้องส่งภายใน 23.59 น. ของวันที่แข่งขันผ่านทาง อีเมล์ talesrunner@support.asiasoft.co.th และระบุหัวข้อว่า “ส่งผลการแข่งขัน TRTC 2017 จาก …ชื่อหัวหน้าทีม…”
2. หัวหน้าทีมที่ชนะจะเป็นผู้ส่งผลการแข่งขันเท่านั้น โดยส่งเป็นภาพ Screenshot ผลการแข่งขันโดยที่ไม่มีการปรับแต่งใดๆ
3. ทุกทีมที่แข่งขันต้องทำการอัดวีดีโอตั้งแต่เริ่มการแข่งขัน หากเกิดปัญหาใดๆ ทางทีมงานจะขอใช้วีดีโอในการประกอบการตัดสิน ความละเอียดขั้นต่ำ 720P
4. ทีมงานจะไม่รับพิจารณา รูป Screenshot หรือ คลิป VDO ที่มีการใช้ Mod ใดๆ การแสดงผลในหน้าจอต้องเป็นไปตาม Client เกม Tales Runner ที่แจกจ่ายโดยบริษัท Asiasoft เท่านั้น
5. ในกรณีที่คู่แข่งขันไม่มา ให้ติดต่อทีมงานที่เบอร์ 02-725-0000 เพื่อตรวจสอบสถานะของทีมคู่แข่งขัน หากไม่พบผู้เข้าแข่งขัน ทีมงานจะตัดสิทธิ์ทีมที่ไม่มาตามความเหมาะสม
6. ผู้เล่นที่ส่งผลการแข่งขัน จะต้องทำการตรวจสอบภาพก่อนส่งทุกครั้ง หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ทางทีมงานจะถือว่าภาพดังกล่าวเป็นโมฆะ และตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
7. ในกรณีที่ผู้เล่นต้องการประท้วงการแข่งขัน ให้ทำการแจ้ง GM พร้อมภาพหรือคลิปวีดีโอประกอบโดยส่งเป็นลิงค์ Youtube ผ่านทาง อีเมล์ talesrunner@support.asiasoft.co.th
8. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคลิป VDO ที่ไม่มีความชัดเจน โดยการตัดสินความชัดเจนจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการเท่านั้น
9. รอบ 4 ทีมสุดท้ายจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขันทุกคู่ต้องทำการส่งผลการแข่งขันทั้งภาพ Screenshot และ คลิป VDO การแข่งขัน