[TR] วิธีแก้ไขขนาดจอเกมจากไฟล์

2821
วิธีการแก้ไขขนาดจอ
1. เข้ามาที่ Drive C: Users หรือกดปุ่ม [windows + r แล้วพิมคำว่า “%appdata%” ข้ามไปขั้นตอนที่ 5.ได้เลย]
2. เข้า Folder ที่เป็นชื่อUserของท่าน ตามตัวอย่างคือ “TASPCSDP”
3. เข้า Folder ที่เป็นชื่อ AppData
หากหา Folder: AppData ไม่เจอให้เข้าไปที่ Folder Options และตั้งค่าดังนี้
4. เข้า Folder ที่เป็นชื่อ Roaming
5. เข้า Folder ที่เป็นชื่อ TalesRunner
6. เข้า File ที่เป็นชื่อ Option ปรับข้อความตัวเลขในบรรทัด Resolution ให้เป็นขนาด 1920X1080

7. จากนั้นเข้าเกมใหม่อีกครั้ง