รายละเอียดการแข่งขัน Tales Runner Thailand Championship 2017 (แบบทีม)

332

กำหนดการลงทะเบียน
วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. – 11.00 น.กำหนดการการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.30 น. – 18.00 น.

สถานที่แข่งขัน
MCC Hall เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
การรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน
     ⦁ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องเพื่อยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่สมัครแข่งขันเท่านั้น โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน
⦁ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรายงานตัวด้วยตนเอง ต่อทีมงานผู้ดูแลการแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียนที่ทางทีมงานกำหนดไว้ กรณีไม่มารายงานตัว หรือมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนดไว้ ทีมงานจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขันทันที และขอสงวนสิทธิ์ในการให้ไอเทมของรางวัลสำหรับการแข่งขัน Road to TRTC 2017 และการแข่งขัน TRTC 2017
⦁ เมื่อถึงเวลาการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขันทีมใดไม่อยู่ในบริเวณห้องพักนักกีฬาหรือบริเวณที่จัดการแข่งขัน หรือไม่พร้อมที่จะแข่งขัน ทางทีมงานจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที
⦁ เมื่อถึงเวลาการแข่งขัน จะมีเวลา 3 นาที สำหรับให้ผู้แข่งขัน Log in เข้าสู่เกม และนำตัวละครเข้ามาเตรียมตัวในสนามกีฬา (Game Room) ที่ใช้แข่งขัน
⦁ กรณีที่ทางทีมงานตรวจพบการทุจริต หรือการกระทำใดๆ ที่ส่อเจตนาอันส่งผลให้การแข่งขันไม่เป็นไปอย่างยุติธรรม ทีมงานจะตัดสิทธิ์ผู้แข่งขันที่กระทำการดังกล่าวทันที
⦁ การตัดสินของทีมงานถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
รูปแบบการแข่งขัน (รอบคัดเลือก)• สนามที่ใช้แข่งขัน

     • สนามที่ 1 : ฝึกฝน-วิ่งข้ามรั้ว (N หน้า)
• สนามที่ 2 :  นิทาน พิน็อคคิโอ้
• สนามที่ 3 : บอสสามเกลอ (N)

• ระบบการแข่ง/จำนวนสนาม

• แข่งขันแบบ 4 : 4 แพ้คัดออก จำนวนทั้งสิ้น 8 ทีม
     • วิ่งแข่งแบบทีม 8 คน หรือ วิ่งผลัด, เปิดไอเทม 1, เปิดเหยียบ (ยกเว้นข้อบังคับของสนามกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น)
     • สนามที่ 1 และสนามที่ 2 การแข่งขันจะตัดสินจากผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ถือว่าทีมนั้นชนะ
• สนามที่ 3 การแข่งขันจะตัดสินจากทีมที่เหลือสมาชิกรอดชีวิตมากที่สุด กรณีที่รอดชีวิตทั้งหมด ตัดสินจากผู้ที่เป็นอันดับ 1

ทีมที่ชนะการแข่งขันตามเงื่อนไข 2 ใน 3 สนามในแต่ละสาย จะผ่านเข้าสู่รอบถัดไป เพื่อแข่งขันกับทีมที่ผ่านเข้ารอบจากสายข้างเคียง แข่งขันจนได้ผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

รูปแบบการแข่งขัน (รอบชิงชนะเลิศ)• สนามที่ใช้แข่งขัน

     • สนามที่ 1 : ฝึกฝน-ไตรกีฬา 2 Easy
     • สนามที่ 2 :  นิทาน พ่อมดออซ
• สนามที่ 3 : บอสสามเกลอ (N)

• ระบบการแข่ง/จำนวนสนาม

     • วิ่งแข่งแบบ 8 คน, เปิดไอเทม 1, เปิดเหยียบ (ยกเว้นข้อบังคับของสนามกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น)
• การแข่งขันจะวัดผลด้วยระบบสะสมคะแนนจากทั้ง 3 สนาม

ผู้แข่งขันแต่ละลำดับ จะได้รับคะแนนสะสม ดังนี้

 

ทีมที่ได้รับคะแนนสะสมสูงสุด จากการแข่งขันทั้ง 3 สนาม จะเป็นผู้ชนะ
**กรณีมีผู้ที่ได้คะแนนสะสมเท่ากันอันเป็นผลให้ไม่สามารถตัดสินผลการแข่งขันตามขั้นตอนปกติได้ ทีมงานจะทำการแข่งขันรอบ Sudden Death (สุ่มสนามทั้งหมด) เพื่อหาผู้ชนะ  ไอเทมที่ใช้ในการแข่งขัน
การแข่งขันจะใช้ ID ที่ทีมงานเตรียมไว้ให้ โดยจะมีตัวละคร และไอเทมดังนี้
⦁ ตัวละครทุกตัว
⦁ ชุดเซ็ตจอมมารจักรพรรดิ์ (ผม / เสื้อ / กางเกง / รองเท้า / หัว / ถุงมือ)
⦁ ชุดเซ็ตประมุขสวรรค์ (ผม / เสื้อ / กางเกง / รองเท้า / หัว / ถุงมือ)
⦁ ไม่อนุญาติให้ดูดวง
⦁ ไม่อนุญาติให้ใช้ไอเทมช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้นข้อบังคับและกติกาทั่วไป
การกระทำที่ถือเป็นการกระทำที่ผิดกติกาและจะต้องได้รับการลงโทษ
⦁ การใช้โปรแกรมโกงใดๆ ก็ตาม
⦁ การใช้บั๊กของแผนที่เพื่อการได้เปรียบหรือจงใจทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียเปรียบจากบั๊กของเกม
⦁ การพยายามขัดขวาง, รบกวนการแข่งขัน หรือกระทำการใดๆ อันมีเจตนาให้เกิดการ Disconnection ระหว่างการแข่งขัน
⦁ การใช้บทสนทนาหรือข้อความที่ไม่สุภาพ ส่อเสียด ส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือไม่เป็นการแสดงน้ำใจนักกีฬา
⦁ การไม่แสดงน้ำใจนักกีฬาระหว่างการแข่งขันอาจจะทำให้ได้รับการตักเตือนหรือออกจากการแข่งขัน ขึ้นอยู่กับการแสดงออก และระหว่างการแข่งขันไม่อนุญาตให้ใช้คำหยาบคาย หรือพูดจาหยาบคายกับทีมของตนเอง / ทีมคู่ต่อสู้ /ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ / กรรมการ / ทีมงาน / ผู้เข้าชมการแข่งขัน
⦁ ผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่กระทำผิดกติกา อาจจะโดนโทษ “ตักเตือน” หรือ “ปรับแพ้” ซึ่งผลการตัดสินโทษขึ้นอยู่กับทีมงาน,กรรมการ,ผู้ดูแลการแข่งขันนั้นๆ และกฏการลงโทษอาจจะถูกแก้ไขโดยทีมงานหรือผู้จัดการแข่งขันเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การขาดการเชื่อมต่อ (Disconnection) และทางเทคนิค
หากการแข่งขันหยุดชะงักไปด้วยเหตุไม่คาดคิด ระหว่างการแข่งขันในแต่ละสนาม (เช่น เครื่องของผู้เข้าแข่งขัน / เครื่อง Observer / เครื่องแม่ข่ายหยุดการทำงาน การเชื่อมต่อเครือข่ายหรือระบบไฟฟ้าถูกตัดการทำงาน) ทีมงานอาจตัดสินว่าจะให้แข่งขันใหม่ตามกฎดังต่อไปนี้
⦁ กรณีเกิดการ Disconnect ของผู้เข้าแข่งขัน หลังจากเริ่มการแข่งขันไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถประเมินผลแพ้ ชนะได้เด็ดขาด ทีมงานจะทำการแข่งขันในสนามนั้นใหม่อีกเพียง 1 ครั้ง (กรณีเกิดการ Disconnect ในการแข่งสนามนั้นเพิ่มเติม ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ ไม่ทำการแข่งขันในสนามนั้นใหม่ โดยจะใช้ผลการแข่งขันครั้งล่าสุดและ/หรือ เท่าที่มีอยู่ ในการตัดสินเท่านั้น)
⦁ กรณีเกิดการ Disconnect ของผู้เข้าแข่งขัน หลังจากเริ่มการแข่งขันไปแล้ว แต่ผู้ที่ Disconnect ไม่มีผลต่อคะแนนสะสมหรืออันดับที่จะเข้ารอบต่อไป ทีมงานจะดำเนินการแข่งขันในสนามนั้นต่อไปจนเสร็จสิ้น โดยจะใช้ผลการแข่งขันครั้งล่าสุด และ/หรือ เท่าที่มีอยู่ ในการตัดสินเท่านั้น
⦁ กรณีเกิดการ Disconnect ของผู้เข้าแข่งขัน หลังจากเริ่มการแข่งขันไปแล้ว แต่การ Disconnect นั้นเกิดขึ้นในขณะที่กรรมการสามารถประเมินผลแพ้ชนะได้เด็ดขาดแล้ว ทีมงานจะดำเนินการแข่งขันในสนามนั้นต่อไปจนเสร็จสิ้น โดยจะใช้ผลการแข่งขันครั้งล่าสุด และ/หรือ เท่าที่มีอยู่ ในการตัดสินเท่านั้น
⦁ ถ้าเกิดกรณีการล่มจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ทีมงานจะ Restart Server เพื่อทำการแข่งขันในสนามนั้นใหม่อีกครั้ง
⦁ การแข่งขันกรณีที่ผู้เล่นมี ข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ขอให้ยกมือบอกทีมงานที่ควบคุมการแข่งขัน เพื่อให้ทีมงานเข้าไปแก้ปัญหาและช่วยเหลือให้การแข่งดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

ข้อบังคับและข้อกำหนดอื่นๆ
⦁ ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถตรวจสอบการลักลอบใช้โปรแกรมหรือสคริปที่ไม่ถูกต้องตามกฏระหว่างการแข่งขันได้ทุกเมื่อ
⦁ การปรับแต่งแก้ไขหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตัวเกม / โปรแกรม / อุปกรณ์ ใดๆ ก็ตาม จะต้องได้รับอนุญาตจากทีมงานก่อนทุกครั้ง
⦁ การบันทึกภาพในเกม ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ/ทีมงาน ว่าจะปฏิบัติหรือไม่
⦁ ระหว่างการแข่งขันอาจจะมีการเชื่อมต่อเข้ามาในระบบเพื่อถ่ายทอดสดการแข่งขัน
⦁ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย (โดยเฉพาะในกรณีที่มีการถ่ายทอดสด)
⦁ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน กำหนดการ / รูปแบบการแข่งขัน / กติกา หรือรายละเอียดอื่นใดได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มการแข่งขัน และผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
⦁ ผู้เข้าแข่งขันต้องอ่าน และ/หรือ ทำความเข้าใจกฎระเบียบ, กติกา, ประกาศ และรายละเอียดอันเกี่ยวข้องกับการแข่งขันทั้งหมดและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโดยสม่ำเสมอ ทีมงานจะไม่รับฟังคำร้องเรียนใดๆ ว่าผู้เข้าแข่งขันไม่ทราบกฎระเบียบ, กติกา, ประกาศ หรือรายละเอียดใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
⦁ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยืดถือรายละเอียดอันเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน Tales Runner Thailand Championship 2017 ตามประกาศบนเว็บไซต์ http://talesrunner.playpark.com/ นี้เป็นสำคัญ ทีมงานจะไม่รับฟังคำร้องเรียนใดๆ อันเป็นผลมาจากการที่ผู้เข้าแข่งขัน ได้รับทราบกฎระเบียบ,กติกา,ประกาศ หรือรายละเอียดใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ที่ปรากฎหรือเผยแพร่ ตลอดจนรับรู้มาด้วยวิธีการอื่นใด ซึ่งมีเนื้อหาแตกต่างไปจากประกาศนี้
⦁ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่าย และ/หรือ เสียงของผู้เข้าแข่งขัน, ผู้ได้รับรางวัล และบุคคลอื่นใดที่อยู่ในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม โดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต หรือ จ่ายค่าตอบแทน
⦁ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมด ตลอดจนการพิจารณาและตัดสินคำร้อง, ข้อพิพาท และการดำเนินการอื่นใด ให้เป็นไปตามความเหมาะสมหรือเห็นสมควร