รายละเอียด “Tales Runner Thailand Championship 2016 BY Gigabyte” ประเภทเดี่ยว

90

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าแข่งขันกิจกรรม “Tales Runner Thailand Championship 2016 BY Gigabyte” จะต้องทำการส่งใบสมัครเพื่อทำการลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่
1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมียศตั้งแต่   ขึ้นไปเท่านั้น
2. กรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น. ถึง 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 เวลา 23.59 น. และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงแข่งขันใน วันที่ 20 กรกฏาคม 2559 เวลา 18.00 น.
4. ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเกิน 64คน ทางทีมงานจะมีวิธีการคัดเลือกทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันดังนี้
a. ผู้ที่ลงทะเบียน 32คน แรกที่ทำการลงทะเบียนและข้อมูลตรงครบถ้วน
b. สุ่มผู้ที่ลงทะเบียน 32คน ที่เหลือจากทั้งหมด ที่ลงทะเบียนและข้อมูลตรงครบถ้วน

1. ใบสมัครเข้าแข่งขันพร้อมลายเซ็นต์ (ทีมงานจะส่งใบสมัครให้ทาง E-mail ที่ระบุไว้หลังประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน)

2. บัตรประชาชนตัวจริง, สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกทีมทั้งหมด

1. ใช้ไอดีเกม Tales Runner ในการสมัครแข่ง “Tales Runner Thailand Championship 2016 BY Gigabyte” เท่านั้น
2. เปิดรับสมัครทั้งหมด 64 คน โดยยึดถือเวลาทีมที่ทำการส่งเอกสารการสมัคร และลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วนก่อนเป็นหลัก
3. ในกรณีที่ผู้เล่นถูกระงับไอดี ทางทีมงานขอทำการตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวทันที
4. ผู้เข้าแข่งขันมีหน้าที่อ่านและศึกษากฏกติกาการแข่งขันโดยละเอียด และหากกระทำผิดกฏกติกาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้เข้าแข่งขันยอมรับการตัดสิทธิ์ในการแข่งขันโดยไม่มีเงื่อนไข
5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น
6.  ผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ลงสมัครต้องมีความพร้อมเข้าแข่งขันงาน “Tales Runner Thailand Championship 2016 BY Gigabyte” วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 หากผู้เข้าแข่งขันท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขัน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ระงับไอดีของท่านเป็นเวลา 30 วัน และแบนผู้เข้าแข่งขันจากรายการแข่งขันอื่นๆของเกม Tales Runner เป็นเวลา 365วัน

กำหนดการการแข่งขัน
ทำการแข่งขันในงาน Playpark Fan Fest 2016 ณ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม 2559
 • เริ่มลงทะเบียน: 10.00 น. – 11.00 น.
 • เริ่มการแข่งขัน: 11.30 น. เป็นต้นไป
การแบ่งสายการแข่งขัน
ทีมงานจะทำการแบ่งผู้สมัครแข่งขันทั้งหมดออกเป็น 8 สาย สายละ 8คน โดยทีมงานจะประกาศสายการแข่งให้ทราบภายหลัง
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนวิธีและรูปแบบการแบ่งสาย, จำนวนสาย ตามความเหมาะสม** 
สนามที่ใช้แข่งขัน รอบคัดเลือก
 • สนามที่ 1 : ฝึกฝน-วิ่งข้ามรั้ว (N หน้า)
 • สนามที่ 2 :  อะลาดิน
 • สนามที่ 3 : บอสสามเกลอ (N)

ระบบการแข่ง/จำนวนสนาม รอบคัดเลือก

• แข่งขันแบบ แพ้คัดออก จำนวนทั้งสิ้น 64 คน
• วิ่งแข่งแบบ 8 คน, เปิดไอเทม 1, เปิดเหยียบ (ยกเว้นข้อบังคับของสนามกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น)
• การแข่งขันจะวัดผลด้วยระบบสะสมคะแนนจากทั้ง 3 สนามผู้เข้าแข่งขัน 4 คนแรก ที่ได้รับคะแนนสะสมสูงสุดจากการแข่งขันทั้ง 3 สนาม ในแต่ละสายจะผ่านเข้าสู่รอบถัดไป เพื่อแข่งขันกับผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบจากสายข้างเคียง แข่งขันจนได้ผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ระบบการนับคะแนนในแต่ละสนาม รอบคัดเลือก

ผู้แข่งขันแต่ละลำดับ จะได้รับคะแนนสะสม ดังนี้

 

สนามที่ใช้แข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ
 • สนามที่ 1 : ฝึกฝน (สุ่ม)
 • สนามที่ 2 : นิทาน (สุ่ม)
 • สนามที่ 3 : บอส (สุ่ม)

ระบบการแข่ง/จำนวนสนาม รอบชิงชนะเลิศ

• วิ่งแข่งแบบ 8 คน, เปิดไอเทม 1, เปิดเหยียบ (ยกเว้นข้อบังคับของสนามกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น)
• การแข่งขันจะวัดผลด้วยระบบสะสมคะแนนจากทั้ง 3 สนามระบบการนับคะแนนในแต่ละสนาม รอบชิงชนะเลิศผู้แข่งขันแต่ละลำดับ จะได้รับคะแนนสะสม ดังนี้

**กรณีมีผู้ที่ได้คะแนนสะสมเท่ากันอันเป็นผลให้ไม่สามารถตัดสินผลการแข่งขันตามขั้นตอนปกติได้ ทีมงานจะทำการแข่งขัยรอบ Sudden Death (สุ่มสนามทั้งหมด) เพื่อหาผู้ชนะ
ตัวละคร/ไอเทม/สถานะ
การแข่งขันจะใช้ ID ที่ทีมงานเตรียมไว้ให้ โดยจะมีตัวละคร และไอเทมดังนี้
– ตัวละครทุกตัว
– ชุดเซ็ตจอมมารจักรพรรดิ (ผม / เสื้อ / กางเกง / รองเท้า / หัว / ถุงมือ)
– ชุดเซ็ตประมุขสวรรค์ (ผม / เสื้อ / กางเกง / รองเท้า / หัว / ถุงมือ)
– ไม่อนุญาติให้ดูดวง
– ไม่อนุญาติให้ใช้ไอเทมช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้น