รายละเอียด “Tales Runner Thailand Championship 2016 BY Gigabyte” ประเภททีม

156

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าแข่งขันกิจกรรม “Tales Runner Thailand Championship 2016 BY Gigabyte” จะต้องทำการส่งใบสมัครเพื่อทำการลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่
1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมียศตั้งแต่   ขึ้นไปเท่านั้น
2. กรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น. ถึง 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 เวลา 23.59 น. และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงแข่งขันใน วันที่ 20 กรกฏาคม 2559 เวลา 18.00 น.
4. ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเกิน 32 ทีม ทางทีมงานจะมีวิธีการคัดเลือกทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันดังนี้
a. 16 ทีมแรกที่ทำการลงทะเบียนและข้อมูลตรงครบถ้วน
b. สุ่ม 16 ทีม ที่เหลือจากทั้งหมด ที่ลงทะเบียน และข้อมูลตรงครบถ้วน

1. ใบสมัครเข้าแข่งขันพร้อมลายเซ็นต์ของสมาชิกในทีมทั้งหมด (ทีมงานจะส่งใบสมัครให้ทาง E-mail ที่ระบุไว้หลังประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน)

2. บัตรประชาชนตัวจริง, สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกทีมทั้งหมด

1. ใช้ไอดีเกม Tales Runner ในการสมัครแข่ง “Tales Runner Thailand Championship 2016 BY Gigabyte” เท่านั้น
2. ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน สามารถลงทะเบียนได้ทีมเดียวเท่านั้น (สามารถลงทะเบียนในประเภทเดี่ยวได้)
3. เปิดรับสมัครทั้งหมด 32 ทีม โดยยึดถือเวลาทีมที่ทำการลงทะเบียนสมัคร และลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วนก่อนเป็นหลัก
4. หัวหน้าทีมเป็นตัวแทนในการลงทะเบียนแทนสมาชิกในทีม
5. รายชื่อผู้ลงทะเบียนสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 14 กรกฏาคม 2559 เวลา 23.59 น. เท่านั้น
6. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น จะไม่สามารถย้ายทีมได้ (สามารถย้ายทีมได้ถึงวันที่ 14 กรกฏาคม 2559 เวลา 23.59 น. เท่านั้น)หมายเหตุ : หากทีมใดมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ให้ทำการลงทะเบียนใหม่อีกครัง โดยใส่ช่องหมายเหตุเพิ่มเติม โดยทีมงานจะยึดถือข้อมูลที่ลงทะเบียนครั้งล่าสุด
7. ในกรณีที่หัวหน้าทีมถูกระงับไอดี ทางทีมงานขอทำการตัดสิทธิ์ทีมดังกล่าวในการแข่งขันทันที
8. ในกรณีที่ลูกทีมถูกระงับไอดี ทางทีมงานขอทำการตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันท่านนั้น โดยไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้าแข่งขันใหม่
9. ผู้เข้าแข่งขันมีหน้าที่อ่านและศึกษากฏกติกาการแข่งขันโดยละเอียด และหากกระทำผิดกฏกติกาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้เข้าแข่งขันยอมรับการตัดสิทธิ์ในการแข่งขันโดยไม่มีเงื่อนไข
10. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น
11. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ลงสมัครต้องมีความพร้อมเข้าแข่งขันงาน “Tales Runner Thailand Championship 2016 BY Gigabyte” วันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 หากทีมใดไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขัน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ระงับไอดีของทั้งทีมทั้งหมดเป็นเวลา 30 วัน และแบนผู้เข้าแข่งขันจากรายการแข่งขันอื่นๆของเกม Tales Runner เป็นเวลา 365 วัน

กำหนดการการแข่งขัน
ทำการแข่งขันในงาน Playpark Fanfest 2016 ณ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 30 กรกฏาคม 2559
 • เริ่มลงทะเบียน: 10.00 น. – 11.00 น.
 • เริ่มการแข่งขัน: 12.30 น. เป็นต้นไป
การแบ่งสายการแข่งขัน
ทีมงานจะทำการแบ่งผู้สมัครแข่งขันทั้งหมดออกเป็น 4 สาย สายละ 8 ทีม โดยทีมงานจะประกาศสายการแข่งให้ทราบภายหลัง
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนวิธีและรูปแบบการแบ่งสาย, จำนวนสาย ตามความเหมาะสม** 

สนามที่ใช้แข่งขัน รอบคัดเลือก
 • สนามที่ 1 : ฝึกฝน-วิ่งข้ามรั้ว (N หน้า)
 • สนามที่ 2 :  อะลาดิน
 • สนามที่ 3 : บอสสามเกลอ (N)
ระบบการแข่ง/จำนวนสนาม รอบคัดเลือก
• แข่งขันแบบทีม 4:4 แพ้คัดออก จำนวนทั้งสิ้น 32 ทีม
• วิ่งแข่งแบบทีม 8 คน หรือ วิ่งผลัด, เปิดไอเทม 1, เปิดเหยียบ (ยกเว้นข้อบังคับของสนามกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น)
 • สนามที่ 1 และสนามที่ 2 การแข่งขันจะตัดสินจากผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ถือว่าทีมนั้นชนะ • สนามที่ 3 การแข่งขันจะตัดสินจากทีมที่เหลือสมาชิกรอดชีวิตมากที่สุด กรณีที่รอดชีวิตทั้งหมด ตัดสินจากผู้ที่เป็นอันดับ 1ทีมที่ชนะการแข่งขันตามเงื่อนไข 2 ใน 3 สนามในแต่ละสาย จะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปเพื่อแข่งขันกับทีมที่ผ่านเข้ารอบจากสายข้างเคียง แข่งขันจนได้ผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

สนามที่ใช้แข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ
 • สนามที่ 1 : ฝึกฝน  (สุ่ม)
 • สนามที่ 2 : นิทาน  (สุ่ม)
 • สนามที่ 3 : บอส (สุ่ม)

ระบบการแข่ง/จำนวนสนาม รอบชิงชนะเลิศ

• แข่งขันแบบทีม 4:4 แพ้คัดออก จำนวนทั้งสิ้น 32 ทีม
• วิ่งแข่งแบบทีม 8 คน หรือ วิ่งผลัด, เปิดไอเทม 1, เปิดเหยียบ (ยกเว้นข้อบังคับของสนามกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น)
• การแข่งขันจะวัดผลด้วยระบบสะสมคะแนนจากทั้ง 3 สนาม
ระบบการนับคะแนนในแต่ละสนาม รอบชิงชนะเลิศ
ผู้แข่งขันแต่ละลำดับ จะได้รับคะแนนสะสมดังนี้

ทีมที่ได้รับคะแนนสะสมสูงสุดจากการแข่งขันทั้ง 3 สนามจะเป็นผู้ชนะ

**กรณีมีผู้ที่ได้คะแนนสะสมเท่ากันอันเป็นผลให้ไม่สามารถตัดสินผลการแข่งขันตามขั้นตอนปกติได้ ทีมงานจะทำการแข่งขัยรอบ Sudden Death (สุ่มสนามทั้งหมด) เพื่อหาผู้ชนะ

ตัวละคร/ไอเทม/สถานะ
การแข่งขันจะใช้ ID ที่ทีมงานเตรียมไว้ให้ โดยจะมีตัวละคร และไอเทม ดังนี้
– ตัวละครทุกตัว
– ชุดเซ็ตจอมมารจักรพรรดิ (ผม / เสื้อ / กางเกง / รองเท้า / หัว / ถุงมือ)
– ชุดเซ็ตประมุขสวรรค์ (ผม / เสื้อ / กางเกง / รองเท้า / หัว / ถุงมือ)
– ไม่อนุญาติให้ดูดวง
– ไม่อนุญาติให้ใช้ไอเทมช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้น