วิธีการติดตั้ง

45504
ความต้องการของระบบ
 ระบบปฏิบัติการ Windows 7
 ระบบประมวลผล Pentium 3 (800MHz)  ขึ้นไป
 Memory GeForce 2 MX ขึ้นไป , GeForce 2 FX ขึ้นไป
 Graphic Ram 512 ขึ้นไป
 พื้นที่ Hard Disk 5 GB ขึ้นไป

 

วิธีการติดตั้ง

1. เมื่อทำการ Download เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ตามรูป

วิธีการติดตั้ง

2. กด “Run”

วิธีการติดตั้ง

3. กด “ถัดไป”

วิธีการติดตั้ง

4. เลือกไดร์ฟที่ต้องการจะติดตั้ง แล้วกด “ถัดไป”

วิธีการติดตั้ง

5. กด “ติดตั้ง”

วิธีการติดตั้ง

6. รอการติดตั้ง

วิธีการติดตั้ง

7. เมื่อติดตั้งเสร็จ ให้กด “สิ้นสุด”
วิธีการติดตั้ง