วิธีการสมัคร Play ID

75199
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกของ PLAYPARK ง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน 
การสมัครเป็นสมาชิกของ PLAYPARK เพื่อนำ Play ID นี้ ไปเล่นเกม มีอยู่ 2 แบบให้เลือก
ลองมาดูขั้นตอนง่ายๆ กัน
แบบที่ 1 ใช้เบอร์มือถือ ของคุณ สมัครใช้เป็น Play ID
ขั้นที่ 1 เปิด Browser เข้าเว็บไซต์ http://www.playpark.com ให้มองแถบเมนูด้านบน กดคำว่า สมัครสมาชิก
วิธีการสมัคร Play ID
ขั้นที่ 2 เลือกกดปุ่ม สมัครด้วยเบอร์มือถือ  (เป็นรูปมือถือ)
วิธีการสมัคร Play ID
ขั้นที่ 3 ให้กรอกเบอร์มือถือของคุณในช่อง เบอร์มือถือ โดยไม่ต้องลบอะไร กรอกต่อไปเลย เช่น +660818886677 เป็นต้น พร้อมกับกรอก รหัสผ่าน และยืนยัน (คุณต้องกรอกเบอร์มือถือที่คุณใช้งาน เพราะจะมีการส่ง SMS ตัวเลขไปยังมือถือของคุณ เพื่อนำมายืนยันตัวตนอีกครั้ง)
วิธีการสมัคร Play ID
ขั้นที่ 4 ระบบจะส่ง SMS ตัวเลข 6 หลัก ไปยังเบอร์มือถือที่คุณกรอกสมัคร ให้คุณนำมากรอกในช่อง กรอก OTP 6 หลักที่ได้รับทาง SMS จากนั้นกดยืนยัน
วิธีการสมัคร Play ID
ขั้นสุดท้าย คุณสมัครเป็นสมาชิก PLAYPARK เรียบร้อย คุณสามารถนำ Play ID ดังกล่าว ไป Login เพื่อเล่นเกม หรือ เติมเงินได้ทันที
วิธีการสมัคร Play ID
——————————————————
แบบที่ 2 ใช้อีเมลของคุณ สมัครใช้เป็น Play ID
ขั้นที่ 1 เปิด Browser เข้าเว็บไซต์ http://www.playpark.com ให้มองแถบเมนูด้านบน กดคำว่า สมัครสมาชิก
วิธีการสมัคร Play ID
ขั้นที่ 2 เลือกกดปุ่ม สมัครด้วยอีเมล  (เป็นรูปซองจดหมาย)
วิธีการสมัคร Play ID
ขั้นที่ 3 ให้กรอกอีเมลของคุณในช่อง อีเมล  พร้อมกับกรอก รหัสผ่าน และยืนยัน
วิธีการสมัคร Play ID
ขั้นสุดท้าย เพียงเท่านี้ คุณก็เป็นสมาชิก PLAYPARK เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถนำ Play ID ดังกล่าว ไป Login เพื่อเล่นเกม หรือ เติมเงินได้ทันที

วิธีการสมัคร Play ID