[TR] กล่องสุ่มจับเดือนตุลาคม 2018 A

296

กล่องสุ่มจับเดือนตุลาคม 2018 A

วิธีการได้รับ : ตู้สุ่มจับรายเดือน

โบนัสประจำเดือน จนถึงก่อนปิดปรับปรุงวันที่ 30 ตุลาคม 2561
โบนัส EXP +100%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +1000

ที่คาดผมปลา A

อัตราเร่ง +1
EXP +30%
ค่าความโกรธ +5%
ระยะเวลาโกรธ +5%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +300

ที่คาดผมโบว์บันนี่ A

แรง +1
TR +15%
EXP +15%
ค่าความโกรธ +5%
ระยะเวลาโกรธ +5%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +300

ที่คาดผมผีเสื้อชมพู A

ความเร็ว +1
TR +30%
ค่าความโกรธ +5%
ระยะเวลาโกรธ +5%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +300