[TR] กล่องสุ่มจับเดือนธันวาคม 2018 S

259

กล่องสุ่มจับเดือนธันวาคม 2018 S

วิธีการได้รับ : ตู้สุ่มจับรายเดือน

โบนัสประจำเดือน จนถึงก่อนปิดปรับปรุงวันที่ 26 ธันวาคม 2561
เมื่อสวมใส่เซ็ทตุลาการครบทั้งเซ็ทในโหมด Avatar จะแสดงค่าสถานะ

โบนัส EXP +200%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +1500

โชค +40%
ควบคุม +1
EXP +90%
TR +30%

ไอเท็มแต่ละส่วนมีสถานะดังนี้

ค้อนตัดสินของตุลาการ S

แรง +2
อัตราเร่ง +1
TR +10%
EXP +30%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
ระยะเวลาโกรธ +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

สร้อยข้อมือตุลาการ S

โชค +45%
TR +20%
EXP +30%
ลดระยะเวลาในการเปลี่ยนเป็นโกรธ +35%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

บูสเตอร์ตุลาการ S

TR +25%
EXP +25%
เพิ่มพลังในการพุ่งตัวไปข้างหน้า +30%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500