[TR] กล่องสุ่มจับเดือนพฤศจิกายน 2018 A

371

กล่องสุ่มจับเดือนพฤศจิกายน 2018 A

วิธีการได้รับ : ตู้สุ่มจับรายเดือน

โบนัสประจำเดือน จนถึงก่อนปิดปรับปรุงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
เมื่อสวมใส่ครบทั้งเซ็ทในโหมด Avatar จะแสดงค่าสถานะ
โบนัส EXP +100%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +1000

สร้อยข้อมือปีศาจแดง A

โชค +20%
TR +10%
EXP +20%
ลดระยะเวลาในการเปลี่ยนเป็นโกรธ +30%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +200

บูสเตอร์ปีศาจแดง A

TR +10%
EXP +20%
เพิ่มพลังในการพุ่งตัวไปข้างหน้า +30%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +200

หน้ากากปีศาจแดง A

โชค +30%
แรง +1
TR +25%
EXP +35%
เพิ่มค่าความโกรธ +5%
ระยะเวลาโกรธ +5%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +200