[TR] แพ็คเกจวันวาเลนไทน์บริสุทธิ์

780

แพ็คเกจวันวาเลนไทน์บริสุทธิ์

วิธีการได้รับ : ร้านค้าแลกเปลี่ยน สเปเชียล > วาเลนไทน์

เสื้อเชิ้ตบริสุทธิ์ (ญ)

โชค +10%
แรง +2
ควบคุม +1
โบนัส TR +15%
โบนัส EXP +20%
เมื่อวิ่งกับคู่รัก จะได้รับโบนัส EXP +10%
ระยะเวลาโกรธ +5%
เพิ่มค่าความโกรธ +5%

ยีนส์สกินนี่บริสุทธิ์ (ญ)

โชค +10%
แรง +1
ควบคุม +2
โบนัส TR +20%
โบนัส EXP +15%
เมื่อวิ่งกับคู่รัก จะได้รับโบนัส TR +10%
ระยะเวลาโกรธ +5%
เพิ่มค่าความโกรธ +5%

เท้าอันบริสุทธิ์ (ญ)

โชค +20%
อัตราเร่ง +2
ความเร็ว +2
โบนัส TR +15%
โบนัส EXP +15%
เมื่อวิ่งกับคู่รัก จะได้รับโบนัส EXP +5%
เมื่อวิ่งกับคู่รัก จะได้รับโบนัส TR +5%
ระยะเวลาโกรธ +5%
เพิ่มค่าความโกรธ +5%

เสื้อเชิ้ตบริสุทธิ์ (ช)

โชค +10%
แรง +2
ควบคุม +1
โบนัส TR +15%
โบนัส EXP +20%
เมื่อวิ่งกับคู่รัก จะได้รับโบนัส EXP +10%
ระยะเวลาโกรธ +5%
เพิ่มค่าความโกรธ +5%

ยีนส์สกินนี่บริสุทธิ์ (ช)

โชค +10%
แรง +1
ควบคุม +2
โบนัส TR +20%
โบนัส EXP +15%
เมื่อวิ่งกับคู่รัก จะได้รับโบนัส TR +10%
ระยะเวลาโกรธ +5%
เพิ่มค่าความโกรธ +5%

เท้าอันบริสุทธิ์ (ช)

โชค +20%
อัตราเร่ง +2
ความเร็ว +2
โบนัส TR +15%
โบนัส EXP +15%
เมื่อวิ่งกับคู่รัก จะได้รับโบนัส EXP +5%
เมื่อวิ่งกับคู่รัก จะได้รับโบนัส TR +5%
ระยะเวลาโกรธ +5%
เพิ่มค่าความโกรธ +5%