[TR] แพ็คเกจอนุบาลลูกไก่ ชาย/หญิง

276

แพ็คเกจอนุบาลลูกไก่ ชาย/หญิง

วิธีการได้รับ : ได้รับจากการซื้อแพ็คเกจแพ็คเกจอนุบาลลูกไก่ (ชาย/หญิง/คู่)

เมื่อสวมใส่ไอเท็มครบเซ็ทในโหมด Avatar จะได้รับสถานะ

เซ็ทอนุบาลลูกไก่ (หญิง)

โชค +50%
ความเร็ว +1
อัตราเร่ง +1
โบนัส EXP +100%

เซ็ทอนุบาลลูกไก่ (ชาย)

โชค +50%
แรง +1
อัตราเร่ง +1
โบนัส TR +100%

ค่าสถานะแต่ละส่วนดังนี้

ผมอนุบาลลูกไก่ (หญิง)

โชค +10%
โบนัส EXP +20%
ไม่เกี่ยวข้องกับแพ้ชนะ EXP +15
การต้านการถูกเหยียบ +35%
ระยะเวลาโกรธ +5%
ค่าความโกรธ +5%

ชุดอนุบาลลูกไก่ (หญิง)

โชค +20%
แรง +3
ควบคุม +2
โบนัส EXP +50%
ไม่เกี่ยวข้องกับแพ้ชนะ EXP +30
ระยะเวลาโกรธ +5%
ค่าความโกรธ +5%

รองเท้าอนุบาลลูกไก่ (หญิง)

ความเร็ว +2
อัตราเร่ง +1
โบนัส EXP +20%
ไม่เกี่ยวข้องกับแพ้ชนะ EXP +30
ระยะเวลาโกรธ +5%
ค่าความโกรธ +5%

ผมอนุบาลลูกไก่ (ชาย)

โชค +10%
โบนัส TR +20%
ไม่เกี่ยวข้องกับแพ้ชนะ TR +15
การต้านการถูกเหยียบ +35%
ระยะเวลาโกรธ +5%
ค่าความโกรธ +5%

ชุดอนุบาลลูกไก่ (ชาย)

โชค +20%
แรง +3
ควบคุม +2
โบนัส TR +50%
ไม่เกี่ยวข้องกับแพ้ชนะ TR +30
ระยะเวลาโกรธ +5%
ค่าความโกรธ +5%

รองเท้าอนุบาลลูกไก่ (ชาย)

ความเร็ว +1
อัตราเร่ง +2
โบนัส TR +20%
ไม่เกี่ยวข้องกับแพ้ชนะ TR +15
ระยะเวลาโกรธ +5%
ค่าความโกรธ +5%

ลูกไก่

โชค +10%
ไม่เกี่ยวข้องกับแพ้ชนะ EXP +20
ไม่เกี่ยวข้องกับแพ้ชนะ TR +20
ระยะเวลาโกรธ +5%
ค่าความโกรธ +5%

ปีกอนุบาลลูกไก่

โชค +20%
ไม่เกี่ยวข้องกับแพ้ชนะ EXP +35
ไม่เกี่ยวข้องกับแพ้ชนะ TR +35
ระยะเวลาโกรธ +5%
ค่าความโกรธ +5%

ชิโยะ นร.ห้องลูกไก่
*ได้รับเฉพาะ แพคเกจอนุบาลลูกไก่คู่ เท่านั้น

โชค +50%
อัตราเร่ง +2
แรง +1
โบนัส EXP +50%
โบนัส TR +50%
ไม่เกี่ยวข้องกับแพ้ชนะ EXP +100
ไม่เกี่ยวข้องกับแพ้ชนะ TR +100
ระยะเวลาโกรธ +25%
ค่าความโกรธ +25%