[TR] ไอเท็มกล่องขนม

108

ไอเท็มกล่องขนม

วิธีการได้รับ : กล่องขนมนำโชคซื้อได้จากร้านค้า กล่องขนมโบราณดรอปจากสนามทั่วไป ยกเว้น อานูบีส

ไทยากิอุ๊นอุ่น

อัตราการแดช เมื่อถูกเหยียบ +30%
แรง +1
โบนัส EXP +15%
โบนัส TR +15%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
ระยะเวลาโกรธ +10%

โดนัทนุ้มนุ่ม

อัตราการแดช เมื่อถูกเหยียบ +30%
อัตราเร่ง +1
โบนัส EXP +15%
โบนัส TR +15%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
ระยะเวลาโกรธ +10%

ขนมถุงกร๊อบกรอบ

อัตราการแดช เมื่อถูกเหยียบ +30%
ความเร็ว +1
โบนัส EXP +15%
โบนัส TR +15%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
ระยะเวลาโกรธ +10%

คัพเค้กเนื้อช่ำ

ความเร็ว +1
แรง +1
ควบคุม +1
โบนัส EXP +30%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
ระยะเวลาโกรธ +10%

ไอศครีมเย็นชื่นใจ

ความเร็ว +1
อัตราเร่ง +1
ควบคุม +1
โบนัส EXP +30%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
ระยะเวลาโกรธ +10%

ปีกขนมหวาน

โชค +50%
แรง +1
ควบคุม +1
โบนัส EXP +50%
โบนัส TR +50%
การต้านไฟฟ้าช็อต +25%
เพิ่มค่าความโกรธ +15%
ระยะเวลาโกรธ +15%

กระเป๋าลูกเจี๊ยบ

โชค +50%
อัตราเร่ง +1
แรง +1
โบนัส TR +100%
การต้านไฟฟ้าช็อต +25%
เพิ่มค่าความโกรธ +15%
ระยะเวลาโกรธ +15%
หลบหลีกการโจมตีด้วยการโกรธ +20%

น้องบะจ่าง

ความเร็ว +3
แรง +1
โบนัส TR +150%
โบนัส EXP +100%
เพิ่มเวลาในการใช้ยาวิ่งไวไม่รู้ตัว +30%
เพิ่มระยะเวลาในการใช้สายลมผู้พิทักษ์ +30%
เพิ่มระยะเวลาในการใช้เมล่อนแดงแจ๋ +30%
หลุดรอดจากถังหรรษาเร็วขึ้น +30%
ลดระยะเวลาในการโดนเมล่อนดำปี๋ +30%
เพิ่มค่าความโกรธ +35%
ระยะเวลาโกรธ +35%