[TR] ไอเท็มสัตว์เลี้ยงตัวละคร ชิโฮะ/ลูซี่

300

ไอเท็มสัตว์เลี้ยงตัวละคร ชิโฮะ/ลูซี่

วิธีการได้รับ : กล่องสุ่มจับประจำเดือนมีนาคม 2019 S/A

โบนัสสัตว์เลี้ยงตัวละครเทลส์รันเนอร์

เมื่อวิ่งกับสัตว์เลี้ยงตัวละครเทลส์รันเนอร์ จะได้รับโบนัส EXP ต่อ 1 คน +30%
※ แสดงผลสูงสุด 10 คน

สกายฮาวริ่ง ชิโฮะ

โชค +100%
แรง +2
ควบคุม +2
EXP +100%
TR +200%
เพิ่มค่าความโกรธ +35%
ระยะเวลาโกรธ +35%
ลดระยะเวลาในการลุกขึ้นจากการปะทะกับสิ่งกีดขวาง +10%
หลบหลีกการโจมตีด้วยการโกรธ +20%
โบนัส EXP ประจำเดือน +50%
โบนัส TR ประจำเดือน +50%

เอลริน ลูซี่

โชค +100%
ความเร็ว +2
แรง +2
EXP +200%
TR +100%
เพิ่มค่าความโกรธ +35%
ระยะเวลาโกรธ +35%
ลดระยะเวลาในการลุกขึ้นจากการปะทะกับสิ่งกีดขวาง +10%
หลบหลีกการโจมตีด้วยการโกรธ +20%
โบนัส EXP ประจำเดือน +50%
โบนัส TR ประจำเดือน +50%

ชิโฮะ

โชค +50%
แรง +2
ควบคุม +1
EXP +50%
TR +150%
เพิ่มค่าความโกรธ +30%
ระยะเวลาโกรธ +30%
ลดระยะเวลาในการลุกขึ้นจากการปะทะกับสิ่งกีดขวาง +5%
หลบหลีกการโจมตีด้วยการโกรธ +10%
โบนัส EXP ประจำเดือน +30%
โบนัส TR ประจำเดือน +30%

ลูซี่

โชค +50%
ความเร็ว +2
แรง +1
EXP +150%
TR +50%
เพิ่มค่าความโกรธ +30%
ระยะเวลาโกรธ +30%
ลดระยะเวลาในการลุกขึ้นจากการปะทะกับสิ่งกีดขวาง +5%
หลบหลีกการโจมตีด้วยการโกรธ +10%
โบนัส EXP ประจำเดือน +30%
โบนัส TR ประจำเดือน +30%