[TR] ไอเท็มสัตว์เลี้ยงเทพวิญญาณจิ้งจอก

1030

ไอเท็มสัตว์เลี้ยงเทพวิญญาณจิ้งจอก

วิธีการได้รับ : มีโอกาสสุ่มได้จากเครื่องหมุนไข่เทพวิญญาณจิ้งจอก, ร้านค้าแลกเปลี่ยนเทพวิญญาณจิ้งจอก

ตะวันพันปี อารัง – เครื่องรางแห่งตะวัน
แสดงค่าสถานะในช่องตัวละคร
*จะได้รับอัติโนมัติ เมื่อรวบรวมหยกสีต่างๆ ครบทุกแบบ

อมตะชั่วคราวเมื่อเริ่มเกม
โชค +120%
ความเร็ว +4
อัตราเร่ง +1
แรง +1
ค่าความโกรธ +50%
ระยะเวลาโกรธ +50%
เพิ่มความเสียหายในการทำลายบอสทั้งหมด +50%
โบนัส EXP +200%
โบนัส TR +200%
ประเภทเดี่ยว เข้าเส้นอันดับ1-3 ได้รับโบนัส EXP / TR +150%
ว่ายน้ำเร็วขึ้น +250
ลดระยะเวลาในการลุกขึ้นจากการปะทะกับสิ่งกีดขวาง +10%
โอกาสหลบหลีก 1 ครั้ง เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +20%
โอกาสแดช เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +3%
อัตราการ Dash เมื่อเกิดใหม่ +20%
หลบหลีกการโจมตีด้วยการโกรธ +30%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +15%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +1000

จันทราพันปี อึนฮวี – เครื่องรางแห่งจันทรา
แสดงค่าสถานะในช่องตัวละคร

อมตะชั่วคราวเมื่อเริ่มเกม
โชค +120%
แรง +4
อัตราเร่ง +1
ความเร็ว +1
ค่าความโกรธ +50%
ระยะเวลาโกรธ +50%
เพิ่มความเสียหายในการทำลายบอสทั้งหมด +50%
โบนัส EXP +150%
โบนัส TR +150%
อานูบิส / Raid โบนัส EXP +5%
พลังโจมตี +55
พลังป้องกัน +20
รางวัลแจ็กพ็อต +3
ดึงดูดแม่เหล็ก +10
เพิ่มความเสียหายคริติคอล +5%
เพิ่มโอกาสความเสียหายคริติคอล x1.5 +5%
เพิ่มพลังโจมตี เมื่อโกรธ +5%

เทพจิ้งจอกแสง อารัง – หยกแสง
แสดงค่าสถานะในช่อง Avatar

โชค +30%
โบนัส EXP +30%
ประเภทเดี่ยว เข้าเส้นอันดับ1-3 ได้รับโบนัส EXP +50%
โอกาสแดช เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +2%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +300

เทพจิ้งจอกความมืด อึนฮวี – หยกความมืด
แสดงค่าสถานะในช่อง Avatar

โชค +30%
โบนัส EXP / TR +20%
พลังโจมตี +30
พลังป้องกัน +10
เพิ่มพลังโจมตี เมื่อโกรธ +3%
เพิ่มความเสียหายคริติคอล +2%

เทพจิ้งจอกปฐพี โซริน – หยกปฐพี
แสดงค่าสถานะในช่อง Avatar

โชค +30%
โบนัส TR +30%
ประเภทเดี่ยว เข้าเส้นอันดับ1-3 ได้รับโบนัส TR +50%
โอกาสแดช เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +2%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +300

จิ้งจอกขาว อารัง – หยกขาว
แสดงค่าสถานะในช่อง Avatar

โชค +20%
โบนัส EXP +20%
ประเภทเดี่ยว เข้าเส้นอันดับ1-3 ได้รับโบนัส EXP +30%
โอกาสแดช เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +1%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +200

จิ้งจอกดำ อึนฮวี – หยกดำ
แสดงค่าสถานะในช่อง Avatar

โชค +20%
โบนัส EXP / TR +10%
พลังโจมตี +20
พลังป้องกัน +10
เพิ่มพลังโจมตี เมื่อโกรธ +2%
เพิ่มความเสียหายคริติคอล +1%

จิ้งจอกชมพู บมนาแร – หยกชมพู
แสดงค่าสถานะในช่อง Avatar

โชค +20%
โบนัส TR +20%
ประเภทเดี่ยว เข้าเส้นอันดับ1-3 ได้รับโบนัส TR +30%
โอกาสแดช เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +1%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +200

จิ้้งจอกฟ้า คารัม – หยกฟ้า
แสดงค่าสถานะในช่อง Avatar

โชค +20%
โบนัส EXP +20%
เมื่อวิ่งกับคู่รัก จะได้รับโบนัส EXP / TR +20%
โอกาสแดช เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +1%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +200

จิ้งจอกเขียว นกอุน – หยกเขียว
แสดงค่าสถานะในช่อง Avatar

โชค +20%
โบนัส EXP +20%
เมื่อผ่านสนาม Unity เกรด A ขึ้นไป จะได้รับโบนัส EXP +30%
เพิ่มความเสียหายในการทำลายบอสทั้งหมด +5%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +200