[TR] ไอเท็มเซ็ทคาร่า

519

ไอเท็มเซ็ทคาร่า

วิธีการได้รับ : มีโอกาสสุ่มได้จากเครื่องหมุนไข่คาร่า

เมื่อใส่ ผมคาร่า กับ คาร่า

อัตราเร่ง +1
ความเร็ว +1
โบนัส TR +30%
โบนัส EXP +120%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +2000

เมื่อใส่ ปีกคาร่า กับ ดอกคาร่า

อัตราเร่ง +1
โบนัส TR +10%
โบนัส EXP +50%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

เมื่อใส่ สร้อยข้อมือคาร่า กับ บูสเตอร์คาร่า

โบนัส TR +5%
โบนัส EXP +25%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

สเตตัสแต่ละส่วนมีดังนี้

ผมคาร่า

โชค +50%
เมื่อวิ่งกันคู่รัก โบนัส EXP +70%
การต้านการถูกเหยียบ +80%
ระยะเวลาโกรธ +10%
ค่าความโกรธ +10%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +5%
เพิ่มเวลาต่อเนื่องของแท่นเหยียบ Dash +10%

โบนัส EXP ประจำเดือน +200%

คาร่า

โชค +50%
ความเร็ว +3
เมื่อวิ่งกันคู่รัก โบนัส EXP +240%
โบนัส TR +50%
ระยะเวลาโกรธ +25%
ค่าความโกรธ +25%
เพิ่มความเสียหายในการทำลายบอสทั้งหมด +30%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

โบนัส EXP ประจำเดือน +150%

ปีกคาร่า

แรง +1
เมื่อวิ่งกันคู่รัก โบนัส EXP +80%
การต้านไฟฟ้าช็อต +20%
ระยะเวลาโกรธ +15%
ค่าความโกรธ +15%
ป้องกันการกระแทก +10%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +5%

โบนัส EXP ประจำเดือน +100%

ดอกคาร่า

อัตราเร่ง +1
เมื่อวิ่งกันคู่รัก โบนัส EXP +40%
ระยะเวลาโกรธ +10%
ค่าความโกรธ +10%

โบนัส EXP ประจำเดือน +100%

สร้อยข้อมือคาร่า

เมื่อวิ่งกันคู่รัก โบนัส EXP +40%
ลดระยะเวลาหมดแรง +15%
ลดระยะเวลาในการเปลี่ยนเป็นโกรธ +15%

โบนัส EXP ประจำเดือน +50%

บูสเตอร์คาร่า

เมื่อวิ่งกันคู่รัก โบนัส EXP +40%
เพิ่มพลังในการพุ่งตัวไปข้างหน้า +20%

โบนัส EXP ประจำเดือน +50%

สร้อยคอคาร่า

อัตราเร่ง +1
เมื่อวิ่งกันคู่รัก โบนัส EXP +35%