[TR] ไอเท็มเซ็ทคาร์มีเลีย

258

ไอเท็มเซ็ทคาร์มิเลีย

วิธีการได้รับ : มีโอกาสสุ่มได้จากเครื่องหมุนไข่คาร์มิเลีย

เมื่อสวมใส่ ผมคาร์มิเลีย กับ คาร์มีเลีย

ความเร็ว +1
ควบคุม +1
โบนัส EXP +150%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +2000

เมื่อสวมใส่ ดอกคาร์มีเลีย กับ ปีกคาร์มีเลีย

แรง +1
โบนัส EXP +60%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

เมื่อสวมใส่ สร้อยข้อมือคาร์มีเลีย กับ บูสเตอร์คาร์มีเลีย

โบนัส EXP +30%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

สเตตัสแต่ละส่วนมีดังนี้

ผมคาร์มีเลีย

โชค +50%
โบนัส EXP +50%
โบนัส TR +10%
การต้านการถูกเหยียบ +80%
ระยะเวลาโกรธ +10%
ค่าความโกรธ +10%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +5%
เพิ่มเวลาต่อเนื่องของแท่นเหยียบ Dash +10%
โบนัส EXP ประจำเดือน +200%

คาร์มีเลีย

โชค +50%
ความเร็ว +1
อัตราเร่ง +1
แรง +1
โบนัส EXP +200%
โบนัส TR +50%
ระยะเวลาโกรธ +25%
ค่าความโกรธ +25%
เพิ่มความเสียหายในการทำลายบอสทั้งหมด +30%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500
โบนัส EXP ประจำเดือน +150%

ปีกคาร์มีเลีย

ควบคุม +1
โบนัส EXP +50%
โบนัส TR +10%
การต้านไฟฟ้าช็อต +20%
ระยะเวลาโกรธ +15%
ค่าความโกรธ +15%
ป้องกันการกระแทก +10%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +5%
โบนัส EXP ประจำเดือน +100%

ดอกคาร์มีเลีย

อัตราเร่ง +1
โบนัส EXP +25%
โบนัส TR +5%
ระยะเวลาโกรธ +10%
ค่าความโกรธ +10%
โบนัส EXP ประจำเดือน +100%

สร้อยข้อมือคาร์มีเลีย

โบนัส EXP +25%
โบนัส TR +5%
ลดระยะเวลาหมดแรง +15%
ลดระยะเวลาในการเปลี่ยนเป็นโกรธ +15%
โบนัส EXP ประจำเดือน +50%

บูสเตอร์คาร์มีเลีย

โบนัส EXP +25%
โบนัส TR +5%
เพิ่มพลังในการพุ่งตัวไปข้างหน้า +20%
โบนัส EXP ประจำเดือน +50%

สร้อยคอคาร์มีเลีย

แรง +1
โบนัส EXP +20%
โบนัส TR +5%