[TR] ไอเท็มเซ็ทคิงส์ไนท์

1102

ไอเท็มเซ็ทคิงส์ไนท์

วิธีการได้รับ : กล่องสมบัติโบราณคาเมลล็อต, ร้านค้าแลกเปลี่ยนอัศวินรูปงาม > เสื้อผ้า

เมื่อสวมใส่ไอเท็มครบเซ็ทในโหมด Avatar จะแสดงค่าสถานะ
โชค +300%
แรง +2
ความเร็ว +2
อัตราเร่ง +1
ควบคุม +1
โบนัส EXP +150%
โบนัส TR +50%
แชนแนลกิจกรรม โบนัส EXP +150%
แชนแนลกิจกรรม โบนัส TR +150%

สเตตัสแต่ละส่วนมีดังนี้

ผมคิงส์ไนท์

โชค +80%
แรง +1
การต้านการถูกเหยียบ +80%
โบนัส EXP +40%
โบนัส TR +40%
ไม่เกี่ยวข้องกับแพ้ชนะ ได้รับ EXP +25
ไม่เกี่ยวข้องกับแพ้ชนะ ได้รับ TR +25
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
ระยะเวลาโกรธ +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +300
โอกาสหลบหลีก 1 ครั้ง เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +15%
โอกาสหลบหลีกต่อเนื่อง เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +3%
แชนแนลกิจกรรม โบนัส EXP +40%
แชนแนลกิจกรรม โบนัส TR +40%
แชนแนลกิจกรรม คะแนนความช่วยเหลือ +10%

ชุดคิงส์ไนท์

แรง +8
ควบคุม +4
โบนัส EXP +90%
โบนัส TR +90%
ไม่เกี่ยวข้องกับแพ้ชนะ ได้รับ EXP +50
ไม่เกี่ยวข้องกับแพ้ชนะ ได้รับ TR +50
เพิ่มค่าความโกรธ +15%
ระยะเวลาโกรธ +15%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500
โอกาสหลบหลีก 1 ครั้ง เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +15%
โอกาสหลบหลีกต่อเนื่อง เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +3%
แชนแนลกิจกรรม โบนัส EXP +80%
แชนแนลกิจกรรม โบนัส TR +80%
แชนแนลกิจกรรม คะแนนความช่วยเหลือ +10%

บูทคิงส์ไนท์

ความเร็ว +6
อัตราเร่ง +2
โบนัส EXP +50%
โบนัส TR +50%
ไม่เกี่ยวข้องกับแพ้ชนะ ได้รับ EXP +30
ไม่เกี่ยวข้องกับแพ้ชนะ ได้รับ TR +30
เพิ่มค่าความโกรธ +15%
ระยะเวลาโกรธ +15%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +300
โอกาสหลบหลีก 1 ครั้ง เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +15%
โอกาสหลบหลีกต่อเนื่อง เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +3%
แชนแนลกิจกรรม โบนัส EXP +40%
แชนแนลกิจกรรม โบนัส TR +40%
แชนแนลกิจกรรม คะแนนความช่วยเหลือ +10%

ถุงมือคิงส์ไนท์

โชค +100%
แรง +1
อัตราเร่ง +1
โบนัส EXP +50%
โบนัส TR +50%
ไม่เกี่ยวข้องกับแพ้ชนะ ได้รับ EXP +30
ไม่เกี่ยวข้องกับแพ้ชนะ ได้รับ TR +30
เพิ่มค่าความโกรธ +15%
ระยะเวลาโกรธ +15%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +300
โอกาสหลบหลีก 1 ครั้ง เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +15%
โอกาสหลบหลีกต่อเนื่อง เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +3%
แชนแนลกิจกรรม โบนัส EXP +40%
แชนแนลกิจกรรม โบนัส TR +40%
แชนแนลกิจกรรม คะแนนความช่วยเหลือ +10%

เหรียญคิงส์ไนท์

ค่าความสามารถทั้งหมด +1
โบนัส EXP +35%
โบนัส TR +35%
ไม่เกี่ยวข้องกับแพ้ชนะ ได้รับ EXP +25
ไม่เกี่ยวข้องกับแพ้ชนะ ได้รับ TR +25
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
ระยะเวลาโกรธ +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +300
โอกาสหลบหลีกต่อเนื่อง เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +3%
แชนแนลกิจกรรม โบนัส EXP +40%
แชนแนลกิจกรรม โบนัส TR +40%
แชนแนลกิจกรรม คะแนนความช่วยเหลือ +10%