[TR] ไอเท็มเซ็ทดวงอาทิตย์

393

ไอเท็มเซ็ทดวงอาทิตย์

วิธีการได้รับ : มีโอกาสสุ่มได้จากเครื่องหมุนไข่ไพ่ทาโร่ – ดวงอาทิตย์ ในสวนสาธารณะ

เมื่อใส่ ปีกดวงอาทิตย์ และ ซัน

ความเร็ว +1
อัตราเร่ง +1
โบนัส EXP +100%
โบนัส TR +50%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +2000

เมื่อใส่ รองเท้าดวงอาทิตย์ กับ ถุงมือดวงอาทิตย์

ควบคุม +1
โบนัส EXP +20%
โบนัส TR +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

เมื่อใส่ ผมดวงอาทิตย์ กับ มงกุฎดวงอาทิตย์

แรง +1
โบนัส EXP +20%
โบนัส TR +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

สเตตัสแต่ละส่วนมีดังนี้

ปีกดวงอาทิตย์

โชค +50%
อัตราเร่ง +1
แรง +1
โบนัส EXP +90%
โบนัส TR +30%
การต้านไฟฟ้าช็อต +25%
ระยะเวลาโกรธ +15%
เพิ่มค่าความโกรธ +15%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +10%
โบนัส EXP ประจำเดือน +200%

ซัน

โชค +50%
แรง +2
ควบคุม +1
โบนัส EXP +150%
โบนัส TR +50%
ระยะเวลาโกรธ +25%
เพิ่มค่าความโกรธ +25%
เพิ่มความเสียหายในการทำลายบอสทั้งหมด +30%
เมื่อวิ่งกับสัตว์เลี้ยงไพ่ทาโร่ โบนัส EXP ต่อ 1 คน +25%
โบนัส EXP ประจำเดือน +150%

ผมดวงอาทิตย์

โชค +25%
โบนัส EXP +30%
โบนัส TR +10%
ระยะเวลาโกรธ +10%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +5%
โบนัส EXP ประจำเดือน +100%

มงกุฎดวงอาทิตย์

อัตราเร่ง +1
ควบคุม +1
โบนัส EXP +15%
โบนัส TR +5%
ระยะเวลาโกรธ +5%
เพิ่มค่าความโกรธ +5%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +5%
โบนัส EXP ประจำเดือน +100%

ถุงมือดวงอาทิตย์

โชค +60%
โบนัส EXP +40%
โบนัส TR +10%
ระยะเวลาโกรธ +10%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
โบนัส EXP ประจำเดือน +50%

รองเท้าดวงอาทิตย์

ความเร็ว +5
โบนัส EXP +40%
โบนัส TR +10%
ระยะเวลาโกรธ +10%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
โบนัส EXP ประจำเดือน +50%

สร้อยคอดวงอาทิตย์

แรง +2
โบนัส EXP +7%
โบนัส TR +3%