[TR] ไอเท็มเซ็ทนาซิสซัส

345

ไอเท็มเซ็ทนาซิสซัส

วิธีการได้รับ : มีโอกาสสุ่มได้จากเครื่องหมุนไข่นาซิสซัส

เมื่อใส่ ผมนาซิสซัส กับ นาซิสซัส

ความเร็ว +1
ควบคุม +1
โบนัส TR +150%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +2000

เมื่อใส่ ปีกนาซิสซัส กับ ดอกนาซิสซัส

แรง +1
โบนัส TR +60%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

เมื่อใส่ สร้อยข้อมือนาซิสซัส กับ บูสเตอร์นาซิสซัส

โบนัส TR +30%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

สเตตัสแต่ละส่วนมีดังนี้

ผมนาซิสซัส

โชค +50%
โบนัส TR +60%
การต้านการถูกเหยียบ +80%
ระยะเวลาโกรธ +10%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +5%
เพิ่มเวลาต่อเนื่องของแท่นเหยียบ Dash +10%
โบนัส EXP ประจำเดือน +200%

นาซิสซัส

โชค +50%
ความเร็ว +1
แรง +2
โบนัส TR +250%
ระยะเวลาโกรธ +25%
เพิ่มค่าความโกรธ +25%
เพิ่มความเสียหายในการทำลายบอสทั้งหมด +30%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500
โบนัส EXP ประจำเดือน +150%

ปีกนาซิสซัส

อัตราเร่ง +1
โบนัส TR +60%
การต้านไฟฟ้าช็อต +20%
ระยะเวลาโกรธ +15%
เพิ่มค่าความโกรธ +15%
ป้องกันการกระแทก +10%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +5%
โบนัส EXP ประจำเดือน +100%

ดอกนาซิสซัส

ความเร็ว +1
โบนัส TR +30%
ระยะเวลาโกรธ +10%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
โบนัส EXP ประจำเดือน +100%

สร้อยข้อมือนาซิสซัส

โบนัส TR +30%
ลดระยะเวลาหมดแรง +10%
ลดระยะเวลาในการเปลี่ยนเป็นโกรธ +20%
โบนัส EXP ประจำเดือน +50%

บูสเตอร์นาซิสซัส

โบนัส TR +30%
เพิ่มพลังในการพุ่งตัวไปข้างหน้า +20%
โบนัส EXP ประจำเดือน +50%

สร้อยคอนาซิสซัส

ความเร็ว 1
โบนัส TR +25%
ไม่เกี่ยวข้องกับแพ้ชนะ TR +10