[TR] ไอเท็มเซ็ทพลัง

448

ไอเท็มเซ็ทพลัง

วิธีการได้รับ : มีโอกาสสุ่มได้จากเครื่องหมุนไข่ไพ่ทาโร่

เมื่อใส่ ปีกพลัง และ พาวเวอร์

อัตราเร่ง +1
แรง +1
โบนัส EXP +100%
โบนัส TR +50%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +2000

เมื่อใส่ รองเท้าพลัง และ ถุงมือพลัง

ความเร็ว +1
โบนัส EXP +20%
โบนัส TR +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

เมื่อใส่ มงกุฎพลัง และ ผมพลัง

แรง +1
โบนัส EXP +20%
โบนัส TR +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

สเตตัสแต่ละส่วนมีดังนี้

ปีกพลัง

โชค +50%
แรง +2
การต้านไฟฟ้าช็อต +25%
ระยะเวลาโกรธ +15%
ค่าความโกรธ +15%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +10%
พลังโจมตี +10
พลังป้องกัน +20
พลังชีวิต +20
รางวัลแจ็กพ็อต +2
เพิ่มความเสียหายคริติคอล +2%
อานูบิส/Raid โบนัส EXP +1%
โบนัส EXP ประจำเดือน +200%
โบนัส พลังโจมตี ประจำเดือน +5

พาวเวอร์

โชค +50%
ความเร็ว +1
แรง +2
ระยะเวลาโกรธ +25%
ค่าความโกรธ +25%
เพิ่มความเสียหายในการทำลายบอสทั้งหมด +30%
เมื่อวิ่งกับสัตว์เลี้ยงไพ่ทาโร่ จะได้รับโบนัส EXP ต่อ 1 คน +25%
พลังโจมตี +20
พลังป้องกัน +10
พลังชีวิต +15
เพิ่มความเสียหายคริติคอล +2%
อานูบิส/Raid โบนัส EXP +1%
โบนัส EXP ประจำเดือน +150%
โบนัส พลังโจมตี ประจำเดือน +5

ผมพลัง

โชค +25%
ระยะเวลาโกรธ +10%
ค่าความโกรธ +10%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +5%
พลังโจมตี +10
พลังป้องกัน +15
พลังชีวิต +15
คริติคอล +5
เพิ่มความเสียหายคริติคอล +1%
อานูบิส/Raid โบนัส EXP +1%
โบนัส EXP ประจำเดือน +100%
โบนัส พลังโจมตี ประจำเดือน +5

มงกุฎพลัง

แรง +2
ระยะเวลาโกรธ +5%
ค่าความโกรธ +5%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +5%
พลังป้องกัน +10
พลังชีวิต +10
คริติคอล +1
เพิ่มความเสียหายคริติคอล +1%
อานูบิส/Raid โบนัส EXP +1%
โบนัส EXP ประจำเดือน +100%
โบนัส พลังป้องกัน ประจำเดือน +10

ถุงมือพลัง

โชค +60%
ระยะเวลาโกรธ +10%
ค่าความโกรธ +10%
พลังโจมตี +5
พลังป้องกัน +5
พลังชีวิต +10
เพิ่มความเสียหายคริติคอล +1%
อานูบิส/Raid โบนัส EXP +1%
โบนัส EXP ประจำเดือน +50%
โบนัส พลังชีวิต ประจำเดือน +10

รองเท้าพลัง

ความเร็ว +5
ระยะเวลาโกรธ +10%
ค่าความโกรธ +10%
พลังโจมตี +5
พลังป้องกัน +5
พลังชีวิต +10
เพิ่มความเสียหายคริติคอล +1%
อานูบิส/Raid โบนัส EXP +1%
โบนัส EXP ประจำเดือน +50%
โบนัส คริติคอล ประจำเดือน +5