[TR] ไอเท็มเซ็ทฟอร์เก็ตมีน็อต

203

ไอเท็มเซ็ทฟอร์เก็ตมีน็อต

วิธีการได้รับ : มีโอกาสสุ่มได้จากเครื่องหมุนไข่ฟอร์เก็ตมีน็อต

เมื่อใส่ ผมฟอร์เก็ตมีน็อต กับ ฟอร์เก็ตมีน็อต

แรง +1
ควบคุม +1
โบนัส EXP +100%
โบนัส TR +50%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +2000

เมื่อใส่ ปีกฟอร์เก็ตมีน็อต กับ ดอกฟอร์เก็ตมีน็อต

อัตราเร่ง +1
โบนัส EXP +40%
โบนัส TR +20%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

เมื่อใส่ สร้อยข้อมือฟอร์เก็ตมีน็อต กับ บูสเตอร์ฟอร์เก็ตมีน็อต

โบนัส EXP +20%
โบนัส TR +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

สเตตัสแต่ละส่วนมีดังนี้

ผมฟอร์เก็ตมีน็อต

โชค +50%
โบนัส EXP +40%
โบนัส TR +20%
การต้านการถูกเหยียบ +80%
ระยะเวลาโกรธ +10%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +5%
เพิ่มเวลาต่อเนื่องของแท่นเหยียบ Dash +10%
โบนัส EXP ประจำเดือน +200%

ฟอร์เก็ตมีน็อต

โชค +50%
อัตราเร่ง +3
โบนัส EXP +150%
โบนัส TR +100%
ระยะเวลาโกรธ +25%
เพิ่มค่าความโกรธ +25%
เพิ่มความเสียหายในการทำลายบอสทั้งหมด +30%
เพิ่ม EXP สูงสุดต่อสนาม +500
โบนัส EXP ประจำเดือน +150%

ปีกฟอร์เก็ตมีน็อต

แรง +1
โบนัส EXP +40%
โบนัส TR +20%
การต้านไฟฟ้าช็อต +20%
ระยะเวลาโกรธ +15%
เพิ่มค่าความโกรธ +15%
ป้องกันการกระแทก +10%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +5%
โบนัส EXP ประจำเดือน +100%

ดอกฟอร์เก็ตมีน็อต

อัตราเร่ง +1
โบนัส EXP +20%
โบนัส TR +10%
ระยะเวลาโกรธ +10%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
โบนัส EXP ประจำเดือน +100%

สร้อยข้อมือฟอร์เก็ตมีน็อต

โบนัส EXP +20%
โบนัส TR +10%
ลดระยะเวลาหมดแรง +30%
โบนัส EXP ประจำเดือน +50%

บูสเตอร์ฟอร์เก็ตมีน็อต

โบนัส EXP +20%
โบนัส TR +10%
เพิ่มความเร็วสูงสุดในการ Dash +2%
โบนัส EXP ประจำเดือน +50%

สร้อยคอฟอร์เก็ตมีน็อต

อัตราเร่ง +1
โบนัส EXP +15%
โบนัส TR +10%