[TR] ไอเท็มเซ็ทลิลลี่หุบเขา

184

ไอเท็มเซ็ทลิลลี่หุบเขา

วิธีการได้รับ : มีโอกาสสุ่มได้จากเครื่องหมุนไข่ลิลลี่หุบเขา

เมื่อสวมใส่ ผมลิลลี่หุบเขา กับ ลิลลี่หุบเขา

อัตราเร่ง +1
แรง +1
โบนัส TR +150%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +2000

เมื่อสวมใส่ ดอกลิลลี่หุบเขา กับ ปีกลิลลี่หุบเขา

ความเร็ว +1
โบนัส TR +60%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

เมื่อสวมใส่ สร้อยข้อมือลิลลี่หุบเขา กับ บูสเตอร์ลิลลี่หุบเขา

โบนัส TR +30%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

สเตตัสแต่ละส่วนมีดังนี้

ผมลิลลี่หุบเขา

โชค +50%
โบนัส EXP +10%
โบนัส TR +50%
การต้านการถูกเหยียบ +80%
ระยะเวลาโกรธ +10%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +5%
เพิ่มเวลาต่อเนื่องของแท่นเหยียบ Dash +10%
โบนัส EXP ประจำเดือน +200%

ลิลลี่หุบเขา

โชค +50%
แรง +2
ควบคุม +1
โบนัส EXP +50%
โบนัส TR +200%
ระยะเวลาโกรธ +25%
เพิ่มค่าความโกรธ +25%
เพิ่มความเสียหายในการทำลายบอสทั้งหมด +30%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500
โบนัส EXP ประจำเดือน +150%

ปีกลิลลี่หุบเขา

ความเร็ว +1
โบนัส EXP +10%
โบนัส TR +50%
การต้านไฟฟ้าช็อต +20%
ระยะเวลาโกรธ +15%
เพิ่มค่าความโกรธ +15%
ป้องกันการกระแทก +10%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +5%
โบนัส EXP ประจำเดือน +100%

ดอกลิลลี่หุบเขา

แรง +1
โบนัส EXP +5%
โบนัส TR +25%
ระยะเวลาโกรธ +10%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
โบนัส EXP ประจำเดือน +100%

สร้อยข้อมือลิลลี่หุบเขา

โบนัส EXP +5%
โบนัส TR +25%
ลดระยะเวลาหมดแรง +20%
ลดระยะเวลาในการเปลี่ยนเป็นโกรธ +10%
โบนัส EXP ประจำเดือน +50%

บูสเตอร์ลิลลี่หุบเขา

โบนัส EXP +5%
โบนัส TR +25%
เพิ่มความเร็วสูงสุดในการ Dash +1%
เพิ่มพลังในการพุ่งตัวไปข้างหน้า +10%
โบนัส EXP ประจำเดือน +50%

สร้อยคอลิลลี่หุบเขา

ความเร็ว +1
โบนัส EXP +5%
โบนัส TR +20%