[TR] ไอเท็มเซ็ทหลงต่าน

588

ไอเท็มเซ็ทหลงต่าน

วิธีการได้รับ : มีโอกาสสุ่มได้จากเครื่องหมุนไข่หลงต่าน

เมื่อใส่ ผมหลงต่าน กับ หลงต่าน

ความเร็ว +1
ควบคุม +1
โบนัส TR +30%
โบนัส EXP +120%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุด +2000

เมื่อใส่ ปีกหลงต่าน กับ ดอกหลงต่าน

ควบคุม +1
โบนัส TR +10%
โบนัส EXP +50%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุด +500

เมื่อใส่ สร้อยข้อมือหลงต่าน กับ บูสเตอร์หลงต่าน

โบนัส TR +5%
โบนัส EXP +25%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุด +500

สเตตัสแต่ละส่วนมีดังนี้


ผมหลงต่าน

โชค +50%
โบนัส TR +50%
โบนัส EXP +10%
การต้านการถูกเหยียบ +80%
ระยะเวลาโกรธ +10%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
ว่ายน้ำเร็วขึ้น +200
เพิ่มเวลาต่อเนื่องของแท่นเหยียบ Dash +10%

โบนัส EXP,TR ประจำเดือน +100%


หลงต่าน

โชค +50%
แรง +1
อัตราเร่ง +2
โบนัส TR +200%
โบนัส EXP +50%
ระยะเวลาโกรธ +25%
เพิ่มค่าความโกรธ +25%
เพิ่มความเสียหายในการทำลายบอสทั้งหมด +30%

โบนัส EXP,TR ประจำเดือน +75%


ปีกหลงต่าน

ความเร็ว +1
โบนัส TR +50%
โบนัส EXP +10%
การต้านไฟฟ้าช็อต +20%
ระยะเวลาโกรธ +15%
เพิ่มค่าความโกรธ +15%
ป้องกันการกระแทก +10%

โบนัส EXP,TR ประจำเดือน +50%


ดอกหลงต่าน

แรง +1
โบนัส TR +25%
โบนัส EXP +5%
ระยะเวลาโกรธ +10%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%

โบนัส EXP,TR ประจำเดือน +50%


สร้อยข้อมือหลงต่าน

โบนัส TR +25%
โบนัส EXP +5%
ลดระยะเวลาหมดแรง +15%
ลดระยะเวลาในการเปลี่ยนเป็นโกรธ +15%

โบนัส EXP,TR ประจำเดือน +25%


บูสเตอร์หลงต่าน

โบนัส TR +25%
โบนัส EXP +5%
เพิ่มความเร็วสูงสุดในการ Dash +2%

โบนัส EXP,TR ประจำเดือน +25%


สร้อยคอหลงต่าน

ความเร็ว +1
โบนัส TR +5%
โบนัส EXP +20%