[TR] ไอเท็มเซ็ทอิลลูชั่น

587

ไอเท็มเซ็ทอิลลูชั่น

วิธีการได้รับ : มีโอกาสสุ่มได้จากเครื่องหมุนไข่อิลลูชั่น, ร้านค้าแลกเปลี่ยนอิลลูชั่น

ไอเท็มแสดงค่าสถาะเมื่อสวมใส่ในโหมด Avatar
เมื่อสวมไอเท็มเซ็ทอิลลูชั่นครบทั้งเซ็ท (วิง ออฟ อิลลูชั่น +อิลลูชั่น คลาวน์ +ผมอิลลูชั่น) ในโหมด Avatar

โบนัส TR +25%
โบนัส EXP +25%
ความเร็ว +1

วิง ออฟ ทไวไลท์
*ได้รับเมื่อสะสมไอเท็มจากตู้หมุนไข่อิลลูชั่นครบ 9อย่าง

โชค +50%
อัตราเร่ง +1
ควบคุม +1
โบนัส TR +20%
โบนัส EXP +100%
ลดระยะเวลาล้ม +5%
อัตราการได้รับ EXP x2 +2%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

วิง ออฟ อิลลูชั่น

โชค +50%
แรง +1
อัตราเร่ง +1
โบนัส TR +100%
โบนัส EXP +20%
ลดระยะเวลาล้ม +5%
อัตราการได้รับ EXP x2 +2%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

อิลลูชั่น คลาวน์

โชค +60%
อัตราเร่ง +1
โบนัส TR +25%
โบนัส EXP +25%
อัตราการได้รับ EXP x2 +1.5%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +250

ผมอิลลูชั่น

โชค +30%
โบนัส TR +30%
โบนัส EXP +10%
อัตราการได้รับ EXP x2 +1%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +200

อิลลูชั่นแฟรี่
* แสดงค่าสถานะในโหมดตัวละคร

โชค +30%
แรง +1
โบนัส EXP +10%
อัตราการได้รับ EXP x2 +0.5%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +100

อิลลูชั่นบูสเตอร์

โบนัส TR +20%
โบนัส EXP +5%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +100

สร้อยข้อมืออิลลูชั่น

โบนัส TR +20%
โบนัส EXP +5%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +100

ปีกรุ่งอรุณ

โชค +20%
โบนัส TR +60%
ลดระยะเวลาล้ม +2%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +200

ปีกมายา

โชค +20%
โบนัส EXP +60%
อัตราการได้รับ EXP x2 +1%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +200

ปีกภาพฝัน

โชค +20%
โบนัส EXP +30%
โบนัส TR +30%
ลดระยะเวลาล้ม +2%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +200