[TR] ไอเท็มเซ็ทโชคชะตา

315

ไอเท็มเซ็ทโชคชะตา

วิธีการได้รับ : มีโอกาสสุ่มได้จากเครื่องหมุนไข่ไพ่ทาโร่ > โชคชะตา

เมื่อสวมใส่ ปีกโชคชะตา กับ ฟอร์จูน

แรง +2
โบนัส EXP +100%
โบนัส TR +50%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +2000

เมื่อสวมใส่ รองเท้าโชคชะตา กับ ถุงมือโชคชะตา

อัตราเร่ง +1
โบนัส EXP +20%
โบนัส TR +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

เมื่อสวมใส่ มงกุฎโชคชะตา กับ ผมโชคชะตา

ควบคุม +1
โบนัส EXP +20%
โบนัส TR +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

สเตตัสแต่ละส่วนมีดังนี้

ปีกโชคชะตา

โชค +50%
ความเร็ว +2
โบนัส EXP +60%
โบนัส TR +60%
การต้านไฟฟ้าช็อต +25%
ระยะเวลาโกรธ +15%
เพิ่มค่าความโกรธ +15%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +10%
โบนัส EXP ประจำเดือน +200%

ฟอร์จูน

โชค +50%
อัตราเร่ง +2
ควบคุม +1
โบนัส EXP +100%
โบนัส TR +100%
ระยะเวลาโกรธ +25%
เพิ่มค่าความโกรธ +25%
เพิ่มความเสียหายในการทำลายบอสทั้งหมด +30%
เมื่อวิ่งกับสัตว์เลี้ยงไพ่ทาโร่ จะได้รับโบนัส EXP ต่อ 1 คน +25%
โบนัส EXP ประจำเดือน +150%

ผมโชคชะตา

โชค +25%
โบนัส EXP +20%
โบนัส TR +20%
ระยะเวลาโกรธ +10%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +5%
โบนัส EXP ประจำเดือน +100%

มงกุฎโชคชะตา

อัตราเร่ง +1
ควบคุม +1
โบนัส EXP +10%
โบนัส TR +10%
ระยะเวลาโกรธ +5%
เพิ่มค่าความโกรธ +5%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +5%
โบนัส EXP ประจำเดือน +100%

ถุงมือโชคชะตา

โชค +60%
โบนัส EXP +25%
โบนัส TR +25%
ระยะเวลาโกรธ +10%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
โบนัส EXP ประจำเดือน +50%

รองเท้าโชคชะตา

ความเร็ว +3
อัตราเร่ง +2
โบนัส EXP +25%
โบนัส TR +25%
ระยะเวลาโกรธ +10%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
โบนัส EXP ประจำเดือน +50%

สร้อยคอโชคชะตา

ความเร็ว +1
แรง +1
โชค +10%