ไอเทมเซ็ต

ไอเทมบอร์ดลูกเต๋าของฮูมง

ไอเทมบอร์ดลูกเต๋าของฮูมง สุ่มจากบอร์ดลูกเต๋าฮูมง

ไอเท็มกระดานสุ่มจับดอกรุ่งอรุณ

ไอเท็มกระดานสุ่มจับดอกรุ่งอรุณ สุ่มได้จากกระดานสุ่มจับฮูมง - ดอกรุ่งอรุณ

เซ็ทดาร์จีลิง

เซ็ทดาร์จีลิง สุ่มจากเครื่องหมุนไข่ดาร์จีลิง

ไอเท็มแพ็คเกจเบลล่ามอเฟอร์

ไอเท็มแพ็คเกจเบลล่ามอเฟอร์ ซื้อได้จากร้านค้า

ไอเท็มกระดานสุ่มจับคลาสสิกเคิล

ไอเท็มกระดานสุ่มจับคลาสสิกเคิล สุ่มได้จากกระดานสุ่มจับฮูมง - คลาสสิกเคิล

ไอเท็มเครื่องหมุนไข่ก็อบลินครั้งที่ 5

ไอเท็มเครื่องหมุนไข่ก็อบลินครั้งที่ 5 สุ่มจากเครื่องหมุนไข่ก็อบลินครั้งที่ 5, ร้านค้าแลกเปลี่ยนก็อบลินครั้งที่ 5

เซ็ทคลาวเดีย

เซ็ทคลาวเดีย สุ่มจากกล่องแฟชั่นคอสตูม

ไอเท็มเครื่องหมุนไข่ธิดาจันทรา

ไอเท็มเครื่องหมุนไข่ธิดาจันทรา สุ่มได้จากเครื่องหมุนไข่ธิดาจันทรา

ไอเท็มเครื่องหมุนไข่ก็อบลินครั้งที่ 4

ไอเท็มเครื่องหมุนไข่ก็อบลินครั้งที่ 4 สุ่มจากเครื่องหมุนไข่ก็อบลินครั้งที่ 4 หรือแลกที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนก็อบลินครั้งที่ 4

ไอเท็มแพ็คเกจแฟนท็อมเว็ดดิ้ง

ไอเท็มแพ็คเกจแฟนท็อมเว็ดดิ้ง ซื้อจากร้านค้า
livechatdragonnest