ไอเท็มเซ็ททางช้างเผือก

1066

ไอเท็มเซ็ททางช้างเผือก ไอเท็มเซ็ททางช้างเผือก

ไอเท็มเซ็ททางช้างเผือก

วิธีการได้รับ : สุ่มได้จากเครื่องหมุนไข่ทางช้างเผือก

ไอเท็มเซ็ททางช้างเผือก

สเตตัสแต่ละส่วนมีดังนี้

ไอเท็มเซ็ททางช้างเผือก ไอเท็มเซ็ททางช้างเผือก

ไอเท็มเซ็ททางช้างเผือก ไอเท็มเซ็ททางช้างเผือก

ไอเท็มเซ็ททางช้างเผือก ไอเท็มเซ็ททางช้างเผือก

ไอเท็มเซ็ททางช้างเผือก ไอเท็มเซ็ททางช้างเผือก

ไอเท็มเซ็ททางช้างเผือก ไอเท็มเซ็ททางช้างเผือก

ไอเท็มเซ็ททางช้างเผือก ไอเท็มเซ็ททางช้างเผือก

ไอเท็มเซ็ททางช้างเผือก ไอเท็มเซ็ททางช้างเผือก