ไอเท็มเซ็ทน้ำค้างแข็งพันปี

391

ไอเท็มเซ็ทน้ำค้างแข็งพันปี

ไอเท็มเซ็ทน้ำค้างแข็งพันปี

วิธีการได้รับ : ร้านค้าแลกเปลี่ยนคลิกขวา คริสตัลน้ำค้างแข็งพันปี

ไอเท็มเซ็ทน้ำค้างแข็งพันปี

สเตตัสแต่ละส่วนมีดังนี้

ไอเท็มเซ็ทน้ำค้างแข็งพันปี ไอเท็มเซ็ทน้ำค้างแข็งพันปี

ไอเท็มเซ็ทน้ำค้างแข็งพันปี ไอเท็มเซ็ทน้ำค้างแข็งพันปี

ไอเท็มเซ็ทน้ำค้างแข็งพันปี ไอเท็มเซ็ทน้ำค้างแข็งพันปี

ไอเท็มเซ็ทน้ำค้างแข็งพันปี ไอเท็มเซ็ทน้ำค้างแข็งพันปี