ไอเท็มเซ็ทปราบปีศาจโบราณ

194

ไอเท็มเซ็ทปราบปีศาจโบราณ ไอเท็มเซ็ทปราบปีศาจโบราณ

ไอเท็มเซ็ทปราบปีศาจโบราณ

วิธีการได้รับ : ร้านค้าแลกเปลี่ยน ก็อบลิน

ไอเท็มเซ็ทปราบปีศาจโบราณ

สเตตัสแต่ละส่วนมีดังนี้

ไอเท็มเซ็ทปราบปีศาจโบราณ ไอเท็มเซ็ทปราบปีศาจโบราณ

ไอเท็มเซ็ทปราบปีศาจโบราณ ไอเท็มเซ็ทปราบปีศาจโบราณ

ไอเท็มเซ็ทปราบปีศาจโบราณ ไอเท็มเซ็ทปราบปีศาจโบราณ

ไอเท็มเซ็ทปราบปีศาจโบราณ ไอเท็มเซ็ทปราบปีศาจโบราณ

ไอเท็มเซ็ทปราบปีศาจโบราณ ไอเท็มเซ็ทปราบปีศาจโบราณ

ไอเท็มเซ็ทปราบปีศาจโบราณ ไอเท็มเซ็ทปราบปีศาจโบราณ