ไอเท็มเซ็ทผู้ทรงเสน่ห์

319

ไอเท็มเซ็ทผู้ทรงเสน่ห์ ไอเท็มเซ็ทผู้ทรงเสน่ห์

ไอเท็มเซ็ทผู้ทรงเสน่ห์

วิธีการได้รับ : ร้านค้าแลกเปลี่ยน ก็อบลิน

ไอเท็มเซ็ทผู้ทรงเสน่ห์

สเตตัสแต่ละส่วนมีดังนี้

ไอเท็มเซ็ทผู้ทรงเสน่ห์ ไอเท็มเซ็ทผู้ทรงเสน่ห์

ไอเท็มเซ็ทผู้ทรงเสน่ห์ ไอเท็มเซ็ทผู้ทรงเสน่ห์

ไอเท็มเซ็ทผู้ทรงเสน่ห์ ไอเท็มเซ็ทผู้ทรงเสน่ห์

ไอเท็มเซ็ทผู้ทรงเสน่ห์ ไอเท็มเซ็ทผู้ทรงเสน่ห์

ไอเท็มเซ็ทผู้ทรงเสน่ห์ ไอเท็มเซ็ทผู้ทรงเสน่ห์

ไอเท็มเซ็ทผู้ทรงเสน่ห์ ไอเท็มเซ็ทผู้ทรงเสน่ห์