ไอเท็มเซ็ทภูติผี

295

ไอเท็มเซ็ทภูติผี ไอเท็มเซ็ทภูติผี

ไอเท็มเซ็ทภูติผี

วิธีการได้รับ : ร้านค้าแลกเปลี่ยน ก็อบลิน, ไหสมบัติของหัวหน้าก็อบลิน

ไอเท็มเซ็ทภูติผี

สเตตัสแต่ละส่วนมีดังนี้

ไอเท็มเซ็ทภูติผี ไอเท็มเซ็ทภูติผี

ไอเท็มเซ็ทภูติผี ไอเท็มเซ็ทภูติผี

ไอเท็มเซ็ทภูติผี ไอเท็มเซ็ทภูติผี

ไอเท็มเซ็ทภูติผี ไอเท็มเซ็ทภูติผี

ไอเท็มเซ็ทภูติผี ไอเท็มเซ็ทภูติผี

ไอเท็มเซ็ทภูติผี ไอเท็มเซ็ทภูติผี