ไอเท็มเซ็ทสรวงสววรค์

389

ไอเท็มเซ็ทสรวงสววรค์ ไอเท็มเซ็ทสรวงสววรค์

ไอเท็มเซ็ทสรวงสววรค์

วิธีการได้รับ : สุ่มได้จากเครื่องหมุนไข่สรวงสววรค์

ไอเท็มเซ็ทสรวงสววรค์

สเตตัสแต่ละส่วนมีดังนี้

ไอเท็มเซ็ทสรวงสววรค์ ไอเท็มเซ็ทสรวงสววรค์

ไอเท็มเซ็ทสรวงสววรค์ ไอเท็มเซ็ทสรวงสววรค์

ไอเท็มเซ็ทสรวงสววรค์ ไอเท็มเซ็ทสรวงสววรค์

ไอเท็มเซ็ทสรวงสววรค์ ไอเท็มเซ็ทสรวงสววรค์

ไอเท็มเซ็ทสรวงสววรค์ ไอเท็มเซ็ทสรวงสววรค์

ไอเท็มเซ็ทสรวงสววรค์ ไอเท็มเซ็ทสรวงสววรค์

ไอเท็มเซ็ทสรวงสววรค์ ไอเท็มเซ็ทสรวงสววรค์

ไอเท็มเซ็ทสรวงสววรค์ ไอเท็มเซ็ทสรวงสววรค์