[TR] ไอเท็มเซ็ทเซ็ทบลูมิ่งโรส/โรเซต้า

1878

[TR] ไอเท็มเซ็ทเซ็ทบลูมิ่งโรส/โรเซต้า

ไอเท็มเซ็ทเซ็ทบลูมิ่งโรส/โรเซต้า

วิธีการได้รับ : มีโอกาสสุ่มได้จากกล่องบลูมิ่งโรส/กล่องบลูมิ่งโรสปริศนา

เมื่อสวมใส่ไอเท็ม บลูมิ่งโรส ครบทั้งเซ็ทในโหมด Avatar จะได้รับสถานะ

โชค +200%
แรง +2
อัตราเร่ง +1
ควบคุม +1
โบนัส EXP +100%
โบนัส TR +100%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +1000

ไอเท็มแต่ละชื้นมาค่าสถานะดังนี้

[TR] ไอเท็มเซ็ทเซ็ทบลูมิ่งโรส/โรเซต้า

วิง ออฟ โรเซต้า
*แสดงค่าสถานะเมื่อสวมใส่ในโหมด Avatar

โชค +50%
แรง +1
อัตราเร่ง +1
โบนัส EXP +60%
โบนัส TR +60%
โอกาสหลบหลีก 1 ครั้ง เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +3%
อัตราการได้รับ EXP x2 +2%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

[TR] ไอเท็มเซ็ทเซ็ทบลูมิ่งโรส/โรเซต้า

โรเซต้า คลาวน์
*แสดงค่าสถานะเมื่อสวมใส่ในโหมด Avatar

โชค +60%
ความเร็ว +1
โบนัส EXP +25%
โบนัส TR +25%
อัตราการได้รับ EXP x2 +1.5%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +250

[TR] ไอเท็มเซ็ทเซ็ทบลูมิ่งโรส/โรเซต้า

โรเซต้า
*แสดงค่าสถานะเมื่อสวมใส่ในโหมด Avatar

โชค +50%
แรง +1
โบนัส EXP +40%
โบนัส TR +40%
อัตราการได้รับ EXP x2 +2%
เพิ่มความเร็วสูงสุดในการ Dash +1%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

[TR] ไอเท็มเซ็ทเซ็ทบลูมิ่งโรส/โรเซต้า

ผมบลูมิ่งโรส

โชค +50%
โบนัส EXP +25%
โบนัส TR +25%
ค่าความโกรธ +10%
ระยะเวลาโกรธ +10%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +5%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +300

[TR] ไอเท็มเซ็ทเซ็ทบลูมิ่งโรส/โรเซต้า

ชุดบลูมิ่งโรส

แรง +5
ควบคุม +5
โบนัส EXP +70%
โบนัส TR +70%
ค่าความโกรธ +15%
ระยะเวลาโกรธ +15%
เพิ่มความเสียหายในการทำลายบอสทั้งหมด +60%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +5%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

[TR] ไอเท็มเซ็ทเซ็ทบลูมิ่งโรส/โรเซต้า

แหวนดอกไม้บลูมิ่งโรส

โชค +70%
ความเร็ว +1
โบนัส EXP +30%
โบนัส TR +30%
ค่าความโกรธ +15%
ระยะเวลาโกรธ +15%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +5%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

[TR] ไอเท็มเซ็ทเซ็ทบลูมิ่งโรส/โรเซต้า

รองเท้าบลูมิ่งโรส

ความเร็ว +3
อัตราเร่ง +3
โบนัส EXP +30%
โบนัส TR +30%
ค่าความโกรธ +15%
ระยะเวลาโกรธ +15%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +5%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

[TR] ไอเท็มเซ็ทเซ็ทบลูมิ่งโรส/โรเซต้า

ปิ่นผมดิปโรส
*แสดงค่าสถานะเมื่อสวมใส่ในโหมด Avatar

โชค +50%
โบนัส EXP +25%
โบนัส TR +10%
อัตราการได้รับ EXP x2 +0.5%

[TR] ไอเท็มเซ็ทเซ็ทบลูมิ่งโรส/โรเซต้า

ปิ่นผมเลิฟลี่โรส
*แสดงค่าสถานะเมื่อสวมใส่ในโหมด Avatar

โชค +50%
โบนัส EXP +10%
โบนัส TR +25%
อัตราการได้รับ EXP x2 +0.5%

[TR] ไอเท็มเซ็ทเซ็ทบลูมิ่งโรส/โรเซต้า

ดิปบลูมิ่งโรส
*แสดงค่าสถานะเมื่อสวมใส่ในโหมด Avatar

โชค +20%
โบนัส EXP +20%
โบนัส TR +10%
อัตราการได้รับ EXP x2 +0.5%

[TR] ไอเท็มเซ็ทเซ็ทบลูมิ่งโรส/โรเซต้า

เลิฟลี่บลูมิ่งโรส
*แสดงค่าสถานะเมื่อสวมใส่ในโหมด Avatar

โชค +20%
โบนัส EXP +10%
โบนัส TR +20%
อัตราการได้รับ EXP x2 +0.5%

[TR] ไอเท็มเซ็ทเซ็ทบลูมิ่งโรส/โรเซต้า

สร้อยข้อมือดิปโรส
*แสดงค่าสถานะเมื่อสวมใส่ในโหมด Avatar

โบนัส EXP +15%
โบนัส TR +5%

[TR] ไอเท็มเซ็ทเซ็ทบลูมิ่งโรส/โรเซต้า

สร้อยข้อมือเลิฟลี่โรส
*แสดงค่าสถานะเมื่อสวมใส่ในโหมด Avatar

โบนัส EXP +5%
โบนัส TR +15%