[TR] ไอเท็มเทวตำนาน(SSS) ราซ

6666

[TR] ไอเท็มเทวตำนาน(SSS) ราซ

ไอเท็มเทวตำนาน(SSS) ราซ

วิธีการได้รับ : รางวัลสำหรับผู้ที่มี “หนังสือแห่งความโกรธ” สูงสุด 100คนแรก, กล่องบาป 7ประการ – โกรธ

[TR] ไอเท็มเทวตำนาน(SSS) ราซ  [TR] ไอเท็มเทวตำนาน(SSS) ราซ

ราซ

โชค +150%
ค่าความสามารถทั้งหมด +1
ค่าความเร็วสูงสุด +1
ค่าอัตราเร่งสูงสุด +1
โบนัส EXP +200%
โบนัส TR +100%
ระยะเวลาโกรธ +15%
ค่าความโกรธ +15%
หลบหลีกการโจมตีด้วยการโกรธ +25%
การต้านไฟฟ้าช็อต +30%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +2000
แสดงโหมดบ้าคลั่งเมื่อโกรธ (ตัวละครใหญ่ขึ้น, เพิ่มขอบเขตการถูกโจมตีและระเบิดความโกรธ)
สามารถเรียกเก้าอี้จ้าวแห่งปีศาจได้