[TR] ไอเท็มแพ็คเกจชุดแต่งงานกษัตริย์เฮนรี่

1865

[TR] ไอเท็มแพ็คเกจชุดแต่งงานกษัตริย์เฮนรี่

[TR] ไอเท็มแพ็คเกจชุดแต่งงานกษัตริย์เฮนรี่

แพ็คเกจชุดแต่งงานกษัตริย์เฮนรี่

ช่องทางการได้รับ ร้านค้า >> แพ็คเกจชุดแต่งงานกษัตริย์เฮนรี่

เมื่อสวมใส่เซ็ตชุดแต่งงานกษัตริย์เฮนรี่ครบทุกชิ้นในช่อง Avartar จะได้รับสเตตัสดังนี้

โชค +50%
เมื่อวิ่งกับคู่รัก จะได้รับโบนัส EXP +60%
เมื่อวิ่งกับคู่รัก จะได้รับโบนัส TR +40%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุด +1000
โบนัส EXP +100% (แสดงผลจนถึงก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 18 ก.ย.)

[TR] ไอเท็มแพ็คเกจชุดแต่งงานกษัตริย์เฮนรี่

ผมงานแต่งกษัตริย์เฮนรี่

โชค +10%
โบนัส EXP +15%
โบนัส TR +10%
การต้านการถูกเหยียบ +35%
ระยะเวลาโกรธ +5%
เพิ่มค่าความโกรธ +5%

[TR] ไอเท็มแพ็คเกจชุดแต่งงานกษัตริย์เฮนรี่

ชุดทักซิโด้กษัตริย์เฮนรี่

โชค +20%
โบนัส EXP +30%
โบนัส TR +20%
แรง +3
ควบคุม +2
ระยะเวลาโกรธ +5%
เพิ่มค่าความโกรธ +5%

[TR] ไอเท็มแพ็คเกจชุดแต่งงานกษัตริย์เฮนรี่

รองเท้างานแต่งกษัตริย์เฮนรี่

โชค +10%
โบนัส EXP +15%
โบนัส TR +10%
ความเร็ว +2
อัตราเร่ง +1
ระยะเวลาโกรธ +5%
เพิ่มค่าความโกรธ +5%

[TR] ไอเท็มแพ็คเกจชุดแต่งงานกษัตริย์เฮนรี่

ดอกไม้กลัดงานแต่งกษัตริย์เฮนรี่

โชค +10%
โบนัส EXP +15%
โบนัส TR +10%
ระยะเวลาโกรธ +5%
เพิ่มค่าความโกรธ +5%

[TR] ไอเท็มแพ็คเกจชุดแต่งงานกษัตริย์เฮนรี่

แหวนงานแต่งกษัตริย์เฮนรี่

โชค +50%
โบนัส EXP +15%
โบนัส TR +10%
ระยะเวลาโกรธ +5%
เพิ่มค่าความโกรธ +5%

[TR] ไอเท็มแพ็คเกจชุดแต่งงานกษัตริย์เฮนรี่

เสียงประสานงานแต่งกษัตริย์เฮนรี่ **ไอเท็มชิ้นนี้จะได้รับเมื่อซื้อแพคเกจแต่งงานกษัตริย์ครบเซ็ทเท่านั้น[TR] ไอเท็มแพ็คเกจชุดแต่งงานกษัตริย์เฮนรี่

โชค +50%
แรง +2
ควบคุม +1
เมื่อวิ่งกับคู่รัก จะได้รับโบนัส EXP +150%
เมื่อวิ่งกับคู่รัก จะได้รับโบนัส TR +50%
ระยะเวลาโกรธ +25%
เพิ่มค่าความโกรธ +25%