[TR] ไอเท็มแพ็คเกจชุดแต่งงานซาบีน่า

2212

[TR] ไอเท็มแพ็คเกจชุดแต่งงานซาบีน่า

[TR] ไอเท็มแพ็คเกจชุดแต่งงานซาบีน่า

แพ็คเกจชุดแต่งงานซาบีน่า

ช่องทางการได้รับ ร้านค้า >> แพ็คเกจชุดแต่งงานซาบีน่า

เมื่อสวมใส่เซ็ตชุดแต่งงานซาบีน่าครบทุกชิ้นในช่อง Avartar จะได้รับสเตตัสดังนี้

โชค +50%
เมื่อวิ่งกับคู่รัก จะได้รับโบนัส EXP +40%
เมื่อวิ่งกับคู่รัก จะได้รับโบนัส TR +60%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุด +1000
โบนัส EXP +100% (แสดงผลจนถึงก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 18 ก.ย.)

[TR] ไอเท็มแพ็คเกจชุดแต่งงานซาบีน่า

ผมงานแต่งซาบีน่า

โชค +10%
โบนัส EXP +10%
โบนัส TR +15%
การต้านการถูกเหยียบ +35%
ระยะเวลาโกรธ +5%
เพิ่มค่าความโกรธ +5%

[TR] ไอเท็มแพ็คเกจชุดแต่งงานซาบีน่า

ชุดแต่งงานซาบีน่า

โชค +20%
โบนัส EXP +20%
โบนัส TR +30%
แรง +2
ควบคุม +3
ระยะเวลาโกรธ +5%
เพิ่มค่าความโกรธ +5%

[TR] ไอเท็มแพ็คเกจชุดแต่งงานซาบีน่า

รองเท้างานแต่งซาบีน่า

โชค +10%
โบนัส EXP +10%
โบนัส TR +15%
ความเร็ว +1
อัตราเร่ง +2
ระยะเวลาโกรธ +5%
เพิ่มค่าความโกรธ +5%

[TR] ไอเท็มแพ็คเกจชุดแต่งงานซาบีน่า

มงกุฎงานแต่งซาบีน่า

โชค +10%
โบนัส EXP +5%
โบนัส TR +10%
ระยะเวลาโกรธ +5%
เพิ่มค่าความโกรธ +5%

[TR] ไอเท็มแพ็คเกจชุดแต่งงานซาบีน่า

แหวนงานแต่งซาบีน่า

โชค +50%
โบนัส EXP +10%
โบนัส TR +15%
ระยะเวลาโกรธ +5%
เพิ่มค่าความโกรธ +5%