[TR] ไอเท็มเซ็ทมิดไนท์/เดย์เบรค

5049

[TR] ไอเท็มเซ็ทมิดไนท์/เดย์เบรค [TR] ไอเท็มเซ็ทมิดไนท์/เดย์เบรค

ไอเท็มเซ็ทมิดไนท์/เดย์เบรค

วิธีการได้รับ : สุ่มได้จากกล่องมิดไนท์/เดย์เบรค

เมื่อสวมใส่ไอเท็มครบทั้งเซ็ทจะได้รับค่าสถานะ

เซ็ทมิดไนท์

ค่าสถานะทั้งหมด +1
โชค +100%
โบนัส EXP +200%
โบนัส TR +100%

เซ็ทเดย์เบรค

ค่าสถานะทั้งหมด +1
โชค +100%
โบนัส EXP +100%
โบนัส TR +200%

ไอเท็มแต่ละส่วนมีสถานะดังนี้

[TR] ไอเท็มเซ็ทมิดไนท์/เดย์เบรค

มิดไนท์ วิง

โชค +100%
ความเร็ว +2
อัตราเร่ง +1
โบนัส EXP +160%
โบนัส TR +40%
เมื่อสวมใส่กับคู่รัก จะได้รับโบนัส EXP +80%
การต้านไฟฟ้าช็อต +30%
เพิ่มค่าความโกรธ +15%
ระยะเวลาโกรธ +15%
หลบหลีกการโจมตีด้วยการโกรธ +25%
อัตราการป้องกันเมื่อถูกไก่/เพนกวินโจมตี +5%
โอกาสหลบหลีก 1 ครั้ง เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +1000

[TR] ไอเท็มเซ็ทมิดไนท์/เดย์เบรค

จิ้งจอกจันทรา

โชค +120%
ความเร็ว +2
แรง +2
อัตราเร่ง +2
โบนัส EXP +350%
โบนัส TR +50%
เมื่อสวมใส่กับคู่รัก จะได้รับโบนัส EXP +120%
เพิ่มค่าความโกรธ +50%
ระยะเวลาโกรธ +50%
เพิ่มความเสียหายในการทำลายบอสทั้งหมด +50%
อัตราการป้องกันเมื่อถูกไก่/เพนกวินโจมตี +5%
โอกาสหลบหลีก 1 ครั้ง เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +10%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +1000

[TR] ไอเท็มเซ็ทมิดไนท์/เดย์เบรค

ผมมิดไนท์

โชค +80%
อัตราเร่ง +1
การต้านการถูกเหยียบ +80%
โบนัส EXP +60%
โบนัส TR +20%
เมื่อสวมใส่กับคู่รัก จะได้รับโบนัส EXP +25%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
ระยะเวลาโกรธ +10%
อัตราการป้องกันเมื่อถูกไก่/เพนกวินโจมตี +5%
โอกาสหลบหลีก 1 ครั้ง เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

[TR] ไอเท็มเซ็ทมิดไนท์/เดย์เบรค

ผ้าพันคอมิดไนท์

โชค +80%
ความเร็ว +1
โบนัส EXP +80%
โบนัส TR +20%
เมื่อสวมใส่กับคู่รัก จะได้รับโบนัส EXP +30%
เพิ่มค่าความโกรธ +15%
ระยะเวลาโกรธ +15%
อัตราการป้องกันเมื่อถูกไก่/เพนกวินโจมตี +5%
เพิ่มเวลาต่อเนื่องของแท่นเหยียบ Dash +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

[TR] ไอเท็มเซ็ทมิดไนท์/เดย์เบรค

ชุดมิดไนท์

แรง +7
ควบคุม +5
โบนัส EXP +160%
โบนัส TR +20%
เมื่อสวมใส่กับคู่รัก จะได้รับโบนัส EXP +60%
เพิ่มค่าความโกรธ +15%
ระยะเวลาโกรธ +15%
เพิ่มความเสียหายในการทำลายบอสทั้งหมด +70%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +1000

[TR] ไอเท็มเซ็ทมิดไนท์/เดย์เบรค

ถุงมือมิดไนท์

โชค +80%
ความเร็ว +1
อัตราเร่ง +1
โบนัส EXP +80%
โบนัส TR +20%
เมื่อสวมใส่กับคู่รัก จะได้รับโบนัส EXP +30%
เพิ่มค่าความโกรธ +15%
ระยะเวลาโกรธ +15%
อัตราการป้องกันเมื่อถูกไก่/เพนกวินโจมตี +5%
โอกาสหลบหลีก 1 ครั้ง เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +1500

[TR] ไอเท็มเซ็ทมิดไนท์/เดย์เบรค

บูทมิดไนท์

ความเร็ว +5
อัตราเร่ง +3
โบนัส EXP +80%
โบนัส TR +20%
เมื่อสวมใส่กับคู่รัก จะได้รับโบนัส EXP +30%
เพิ่มค่าความโกรธ +15%
ระยะเวลาโกรธ +15%
อัตราการป้องกันเมื่อถูกไก่/เพนกวินโจมตี +5%
โอกาสหลบหลีก 1 ครั้ง เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

[TR] ไอเท็มเซ็ทมิดไนท์/เดย์เบรค

มิดไนท์ คลาวน์

โชค +50%
ความเร็ว +2
อัตราเร่ง +1
โบนัส EXP +40%
เมื่อสวมใส่กับคู่รัก จะได้รับโบนัส EXP +20%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
ระยะเวลาโกรธ +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

[TR] ไอเท็มเซ็ทมิดไนท์/เดย์เบรค

บูสเตอร์มิดไนท์

โบนัส EXP +40%
เมื่อสวมใส่กับคู่รัก จะได้รับโบนัส EXP +20%
เพิ่มความเร็วสูงสุดในการ Dash +3%
เพิ่มพลังในการพุ่งตัวไปข้างหน้า +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

[TR] ไอเท็มเซ็ทมิดไนท์/เดย์เบรค

มิดไนท์ สตาร์

โชค +30%
ความเร็ว +1
โบนัส EXP +80%
โบนัส TR +20%
เมื่อสวมใส่กับคู่รัก จะได้รับโบนัส EXP +30%
เพิ่มค่าความโกรธ +15%
ระยะเวลาโกรธ +15%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500


[TR] ไอเท็มเซ็ทมิดไนท์/เดย์เบรค

เดย์เบรค วิง

โชค +100%
แรง +2
ควบคุม +1
โบนัส EXP +40%
โบนัส TR +160%
เมื่อสวมใส่กับคู่รัก จะได้รับโบนัส TR +80%
การต้านไฟฟ้าช็อต +30%
เพิ่มค่าความโกรธ +15%
ระยะเวลาโกรธ +15%
หลบหลีกการโจมตีด้วยการโกรธ +25%
อัตราการป้องกันเมื่อถูกไก่/เพนกวินโจมตี +5%
โอกาสหลบหลีก 1 ครั้ง เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +1000

[TR] ไอเท็มเซ็ทมิดไนท์/เดย์เบรค

จิ้งจอกตะวัน

โชค +120%
ความเร็ว +2
แรง +2
ควบคุม +2
โบนัส EXP +50%
โบนัส TR +350%
เมื่อสวมใส่กับคู่รัก จะได้รับโบนัส TR +120%
เพิ่มค่าความโกรธ +50%
ระยะเวลาโกรธ +50%
เพิ่มความเสียหายในการทำลายบอสทั้งหมด +50%
อัตราการป้องกันเมื่อถูกไก่/เพนกวินโจมตี +5%
โอกาสหลบหลีก 1 ครั้ง เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +10%
เพิ่มเกจแดชสูงสุด +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +1000

[TR] ไอเท็มเซ็ทมิดไนท์/เดย์เบรค

ผมเดย์เบรค

โชค +80%
ควบคุม +1
การต้านการถูกเหยียบ +80%
โบนัส EXP +20%
โบนัส TR +60%
เมื่อสวมใส่กับคู่รัก จะได้รับโบนัส TR +25%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
ระยะเวลาโกรธ +10%
อัตราการป้องกันเมื่อถูกไก่/เพนกวินโจมตี +5%
โอกาสหลบหลีก 1 ครั้ง เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

[TR] ไอเท็มเซ็ทมิดไนท์/เดย์เบรค

ผ้าพันคอเดย์เบรค

โชค +80%
แรง +1
โบนัส EXP +20%
โบนัส TR +80%
เมื่อสวมใส่กับคู่รัก จะได้รับโบนัส TR +30%
เพิ่มค่าความโกรธ +15%
ระยะเวลาโกรธ +15%
อัตราการป้องกันเมื่อถูกไก่/เพนกวินโจมตี +5%
เพิ่มเวลาต่อเนื่องของแท่นเหยียบ Dash +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

[TR] ไอเท็มเซ็ทมิดไนท์/เดย์เบรค

ชุดเดย์เบรค

แรง +5
ควบคุม +7
โบนัส EXP +20%
โบนัส TR +160%
เมื่อสวมใส่กับคู่รัก จะได้รับโบนัส TR +60%
เพิ่มค่าความโกรธ +15%
ระยะเวลาโกรธ +15%
เพิ่มความเสียหายในการทำลายบอสทั้งหมด +70%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +1000

[TR] ไอเท็มเซ็ทมิดไนท์/เดย์เบรค

ถุงมือเดย์เบรค

โชค +80%
แรง +1
ควบคุม +1
โบนัส EXP +20%
โบนัส TR +80%
เมื่อสวมใส่กับคู่รัก จะได้รับโบนัส TR +30%
เพิ่มค่าความโกรธ +15%
ระยะเวลาโกรธ +15%
อัตราการป้องกันเมื่อถูกไก่/เพนกวินโจมตี +5%
โอกาสหลบหลีก 1 ครั้ง เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +1500

[TR] ไอเท็มเซ็ทมิดไนท์/เดย์เบรค

บูทเดย์เบรค

ความเร็ว +3
อัตราเร่ง +5
โบนัส EXP +20%
โบนัส TR +80%
เมื่อสวมใส่กับคู่รัก จะได้รับโบนัส TR +30%
เพิ่มค่าความโกรธ +15%
ระยะเวลาโกรธ +15%
อัตราการป้องกันเมื่อถูกไก่/เพนกวินโจมตี +5%
โอกาสหลบหลีก 1 ครั้ง เมื่อชนสิ่งกีดขวาง +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

[TR] ไอเท็มเซ็ทมิดไนท์/เดย์เบรค

เดย์เบรค คลาวน์

โชค +50%
แรง +2
ควบคุม +1
โบนัส TR +40%
เมื่อสวมใส่กับคู่รัก จะได้รับโบนัส TR +20%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
ระยะเวลาโกรธ +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

[TR] ไอเท็มเซ็ทมิดไนท์/เดย์เบรค

บูสเตอร์เดย์เบรค

โบนัส TR +40%
เมื่อสวมใส่กับคู่รัก จะได้รับโบนัส TR +20%
เพิ่มความเร็วสูงสุดในการ Dash +3%
เพิ่มพลังในการพุ่งตัวไปข้างหน้า +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500

[TR] ไอเท็มเซ็ทมิดไนท์/เดย์เบรค

เดย์เบรค สตาร์

โชค +30%
แรง +1
โบนัส EXP +20%
โบนัส TR +80%
เมื่อสวมใส่กับคู่รัก จะได้รับโบนัส TR +30%
เพิ่มค่าความโกรธ +15%
ระยะเวลาโกรธ +15%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุดต่อสนาม +500